islamitisch opvoeden en Koran

Ramadan: aandacht voor de Koran

De ramadan is een maand waarin iedereen zijn beste beentje voorzet. Of het nu gaat om het vermijden van ongewenste dingen of de extra moeite om prijzenswaardige handelingen te verrichten. Het vasten is pas een plicht vanaf de volwassenheid, maar de ramadan is ook een maand waar kinderen bij betrokken kunnen worden. In dit artikel aandacht voor het opvoeden van je kind met liefde voor de Koran.

Zoals we al aangeven in eerdere artikelen staat gedurende de maand ramadan voornamelijk het gebed, de Koran en het vasten centraal. De manier waarop de Koran centraal staat is meestal op twee manieren. De eerste manier is de traditie van het uitlezen ervan gedurende de nachtelijke gebeden. De tweede manier is de, wat minder bekende traditie, van het zelfstandig uitlezen ervan gedurende deze maand.

Het concept van het uitlezen van de Koran gedurende deze maand is een afgeleide van het lange staan en reciteren tijdens de gebeden. Het kan derhalve ook zijn dat men meer dan één keer de Koran uitleest. Wanneer het aankomt op het zelfstandig uitlezen ervan dan kent dit meerdere motivaties. Een bekende motivatie is dat men de Koran niet alleen wilt uitlezen in de moskee maar ook thuis. In dat geval kiest men soms voor een vertaling. Het tweede doel daarbij is dan veelal het begrijpen van wat men leest. Dit omdatniet iedereen die het Arabisch kan lezen het ook kan begrijpen.

Een ander doel van het uitlezen van de Koran is het herhalen van wat men gememoriseerd heeft zodat het niet vergeten zal worden en het verkrijgen van een beloning voor het lezen van de Koran. Tenslotte is een bekende motivatie het vergroten van de leesvaardigheid. Voor kinderen vanaf een jaar of 4-5 begint dit thema interessant te worden. Op die leeftijd is het goed om na te denken over hoe de Koran een plaats kan krijgen in hun ramadan beleving. Tot die tijd, dus ook zeker in dit eerste levensjaar gaat het volledig om hoe jij omgaat met de Koran. Ook gaat het om en hoe dit zich vervolgens met de jaren kan vertalen naar hoe je kind met de Koran om zal gaan.

Vormgeving

Wanneer het gaat om de plaats die de Koran dient te krijgen dan kunnen we het hebben over het (samen) lezen met je partner. We hebben het over het memoriseren ervan of het geven van een introductie. Laten we ze alle drie eens benoemen.

Samen lezen: Hierbij kan het gaan om het lezen van de Koran zoals deze is te vinden in haar verzamelde vorm. Het kan daarbij echter ook gaan om losse passages.
Memoriseren: De mate van memoriseren hangt samen met wat je al kent. Ook hangt het samen met wat redelijk is in termen van wat je aan kan.
Introductie: Hierbij kan het gaan over de content van de Koran op basis van losse passages. Een voorbeeld hiervan: Wie is Allah, waarom zijn we geschapen, hoe weten we waarom we geschapen zijn. Maar ook: wie zijn de profeten die Allah’s boodschap brachten, wat maakt de openbaring zo bijzonder etc. Je kan hiervoor samen op zoek naar informatie of elkaar een presentatie geven om maar wat suggesties te noemen.

Goede voorbereiding

Nu je kind nog jong is zijn het memoriseren en onderwijzen van de Koran niet aan de orde. In combinatie met het samen lezen ervan gaat het vooral om het vinden van een ritme. Een ritme wat voor jullie werkt in de hoop dat je kind daar stapsgewijs bij zal gaan aansluiten. En voordat je kind er überhaupt bij zal aansluiten: wat duidelijk maakt hoe belangrijk de Koran voor je is als ouder zijnde. Het samen lezen is iets wat je wel kan doen, ook in deze leeftijdsfase. Daarbij reciteer je dus eigenlijk in de aanwezigheid van je kind. Wanneer je daar echt voor gaat zitten zal dat positief effect hebben op de band die je hebt met je kind. Probeer het dus zeker eens uit!

Tagged as: