Ramadan, familie en verhalen

De ramadan is een maand waarin iedereen zijn beste beentje voorzet. Of het nu gaat om het vermijden van ongewenste dingen of de extra moeite om prijzenswaardige handelingen te verrichten. Het vasten is pas een plicht vanaf de volwassenheid, maar de ramadan is ook een maand waar kinderen bij betrokken kunnen worden. In dit artikel aandacht voor het concept “verhalenavond”.

We noemden het concept van een verhalenavond al in het artikel dat ging over de ramadan-sfeer. In dat deel zeiden we er het volgende over: Het hoort bij de dagelijkse planning als het goed is: tijd met elkaar doorbrengen. Door dit te structureren tot iets leuks of avontuurlijk kun je dergelijke momenten aangenamer maken voor het hele gezin en een sterkere band ontwikkelen. Natuurlijk staat de maand ramadan in het teken van aanbidding. En natuurlijk ligt de nadruk daarbij sterk op bidden, vasten en koran lezen.

Allah en familie

Het tijd doorbrengen met familie in het algemeen, en je gezin in het bijzonder, is een manier om toenadering tot je Schepper te zoeken. De kracht van iemands geloof is immers voor een deel zijn/haar eigen werk, maar ook voor een deel afhankelijk van de omgeving van die persoon. Het is niet voor niets dat de profeet goed gezelschap noemde als belangrijk onderdeel van je sociale omgeving.

Gedurende de ramadan kun je ervoor kiezen om van bijvoorbeeld de vrijdagavond een verhalenavond te maken. Denk daarbij aan verhalen over het leven van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, andere profeten en metgezellen. Je kunt erop letten een sterke link te maken met de ramadan. Maak het gezellig, met wat lekkers erbij, knus bij elkaar zittend: creëer een gezellige, ongedwongen sfeer. Uiteraard is een dergelijke verhalenavond het gehele jaar door een goed idee!

Saamhorigheid

Het reserveren van de vrijdagavond is slechts een suggestie . Maar is er een mooiere manier om het weekend te starten dan met een exclusief gezinsmoment? Het is echter genoemd met een reden die groter is dan gezelligheid. Het vastleggen van een bepaald moment voor een bepaalde bezigheid zorgt ervoor dat de kans van verzetten of afzeggen kleiner zal worden. Wanneer je weet dat je vrijdagavond (bijvoorbeeld) gereserveerd is voor deze bezigheid dan zal een opkomend verzoek om met iemand af te spreken makkelijk zijn afgewezen. Wanneer je echter iedere week opnieuw moet gaan bepalen wanneer je deze bijeenkomst zal houden is het geen prioriteit maar een “het komt wel wanneer we tijd hebben” ding. En “wanneer we tijd hebben” zal zich vaak uitten in “geen tijd”. Door een vast moment ervoor uit te trekken is het daarnaast makkelijk voor je kind om ernaar uit te kijken.

Het hele idee van deze avond is dat je een gevoel van saamhorigheid weet te creëren met je gezin in het zoeken van toenadering tot Allah. Dit vertaald zich in een weloverwogen keuze van thema’s en verhalen. Daarnaast dient het zich te vertalen in de vormgeving van het geheel.

Als het gaat om de thema’s en verhalen dan is de algemene basis dat deze zich richten op het leren kennen van Allah, de profeten, de daden van aanbidding etc. Dit op een manier die zich kan vertalen naar het houden van de opgedane kennis. In de eerste zeven levensjaren ligt de nadruk dan ook op het goede, het positieve, wat we horen te doen, wat Allah ons schenkt etc. Alles linkt terug naar Hem op deze avonden.

Bouw een tent

Belangrijk om in gedachten te houden is dat een kind niet bang dient te worden voor de islam of een afkeer van Allah dient te krijgen vanwege je verhalen. Dit kan gebeuren wanneer je als ouder niet goed omgaat met het bevattingsvermogen van je kind. Op jonge leeftijd al beginnen over bestraffing, woede en de hel kan een kind afschrikken van de religie. Dit terwijl deze zaken wel degelijk tot de realiteit behoren, maar door het kind niet altijd goed  geplaatst kunnen worden. Wees je dus bewust van wat je aan je kind meegeeft en van de volgorde erin. De focus ligt altijd op de relatie van ons met Allah en de relatie met Zijn schepping. Daarnaast is een relatie die gestoeld is op liefde altijd vele malen sterken dan een relatie die je begint te bouwen op angst.

Ieder kind kan vertellen hoe een tent gebouwd kan worden onder de eettafel met een paar lakens. En natuurlijk zit dat voor een volwassen persoon niet altijd even lekker, maar het gaat niet perse om die tent. Waar het om gaat is dit; het is van groot belang dat een dergelijke avond een sfeer meebrengt die warmte uitstraalt. Dat kan op allerlei manieren zoals samen in bed kruipen en matrassen in de woonkamer leggen met extra kussens erbij. Je kan een fort of tent maken van lakens etc. Kaarsen aan als verlichting, wat lekkers erbij en het is niet zomaar een leermoment meer. Dergelijke sfeeraanpassingen kunnen ervoor zorgen dat het niet meer gaat om leren, maar om met plezier een band opbouwen met papa en mama terwijl er mooie verhalen worden verteld over Allah en Zijn boodschapper.

Een relatie met Allah

Wanneer je als ouder merkt dat je kind tot rust komt, zich prettig voelt en met plezier naar de verhalen luistert? Dan heb je iets goed gedaan. Dan weet je namelijk dat je begonnen bent met het bouwen van een relatie met je kind. En dat je begonnen bent met het bouwen van een relatie tussen je kind en de islam! Inspiratie voor verhalen kun je opdoen uit boeken gericht op kinderen met verhalen uit de Koran. Of je kan verhalen uit de boeken van exegese (koranuitleg) naar de leefwereld van je kind vertalen. Hoe dan ook; mocht je de woonkamer ombouwen voor je verhalenavond? Stuur ons een foto! Wie weet vormt het een motivatie voor andere ouders.

Tagged as: