islamitisch opvoeden en Koran

Ramadan: aandacht voor de Koran

De ramadan is een maand waarin iedereen zijn beste beentje voorzet. Of het nu gaat om het vermijden van ongewenste dingen of de extra moeite om prijzenswaardige handelingen te verrichten. Het vasten is pas een plicht vanaf de volwassenheid, maar de ramadan is ook een maand waar kinderen bij betrokken kunnen worden. In dit artikel aandacht voor het thema islamitisch opvoeden en Koran.

Zoals we al aangeven in eerdere artikelen staat gedurende de maand ramadan voornamelijk het gebed, de Koran en het vasten centraal. De manier waarop de Koran centraal staat is meestal op twee manieren. De eerste manier is de traditie van het uitlezen ervan gedurende de nachtelijke gebeden. De tweede manier is de, wat minder bekende traditie, van het zelfstandig uitlezen ervan gedurende deze maand.

Het concept van het uitlezen ervan gedurende deze maand is een afgeleide van het lange staan en reciteren tijdens de gebeden. Het kan derhalve ook zijn dat men hem meer dan één keer uitleest. Wanneer het aankomt op het zelfstandig uitlezen ervan dan kent dit meerdere motivaties. Een bekende motivatie is dat men de Koran niet alleen wilt uitlezen in de moskee maar ook thuis. In dat geval kiest men soms voor een vertaling. Het tweede doel daarbij is dan veelal het begrijpen van wat men leest. Dit omdat niet iedereen die het Arabisch kan lezen het ook kan begrijpen.

Een ander doel van het uitlezen van de Koran is het herhalen van wat men gememoriseerd heeft zodat het niet vergeten zal worden en het verkrijgen van een beloning voor het lezen van de Koran. Tenslotte is een bekende motivatie het vergroten van de leesvaardigheid. Voor kinderen vanaf een jaar of 4-5 begint dit thema interessant te worden. Op die leeftijd is het goed om na te denken over hoe de openbaring een plaats kan krijgen in hun ramadan beleving. Tot die tijd, dus ook zeker in dit eerste levensjaar gaat het volledig om hoe jij omgaat met de Koran. Ook gaat het om en hoe dit zich vervolgens met de jaren kan vertalen naar hoe je kind met de Koran om zal gaan. Zoals je merkt: islamitisch opvoeden en Koran is een groot thema. Toch gaan we proberen het beknopt te houden.

Vormgeving

Wanneer we het hebben over islamitisch opvoeden en Koran dan moeten we kijken naar de plaats die de Koran dient te krijgen. We kunnen het dan hebben over het (samen) lezen met je partner. We kunnen het hebben over het memoriseren ervan of het geven van een introductie. Laten we ze alle drie eens benoemen.

Samen lezen: Hierbij kan het gaan om het lezen van de Koran zoals deze is te vinden in haar verzamelde vorm. Het kan daarbij echter ook gaan om losse passages.
Memoriseren: De mate van memoriseren hangt samen met wat je al kent. Ook hangt het samen met wat redelijk is in termen van wat je aan kan.
Introductie: Hierbij kan het gaan over de content van de openbaring op basis van losse passages. Een voorbeeld hiervan: Wie is Allah, waarom zijn we geschapen, hoe weten we waarom we geschapen zijn. Maar ook: wie zijn de profeten die Allah’s boodschap brachten, wat maakt de openbaring zo bijzonder etc. Je kan hiervoor samen op zoek naar informatie of elkaar een presentatie geven om maar wat suggesties te noemen.

Memoriseren als ideaal

Een bekende benadering die ouders is als volgt. De kinderen zijn nog jong, ze hebben veel vrije tijd en ze nemen informatie op als een spons. Laten we dus volop investeren in hen op het gebied van memorisatie. Dit plan begint bij veel ouders al op de leeftijd van een jaar of 3-4. Het thema islamitisch opvoeden en Koran vanuit deze benadering, en de motivatie erachter. Het is echter niet de enige benadering van memorisatie. De tweede benadering is dat niet de kwantiteit van het gememoriseerde als basis genomen dient te worden. Daarentegen gaat het om de persoonlijke connectie met het gememoriseerde; de kwaliteit. Deze afweging geldt wat ons betreft ook voor jou als ouder.

Uiteraard neemt je jezelf als ouder zijnde bij benadering nummer één ook voor om de kwaliteit aan te brengen. Dit dient echter grotendeels te gebeuren na het memoriseren van de Koran. De tweede benadering heeft als basisregel: alles wat we leren proberen we van toegevoegde waarde te laten zijn voor onze relatie met Allah. Een Koranisch verhaal is dan niet alleen een stuk tekst wat je in je hoofd moet stampen maar ook een verhaal waarvan duidelijk is wat het wil zeggen. Een oproep tot het gebed is dan niet alleen een stuk tekst over een verplichting maar ook een besef waarom Allah dat oplegt, etc. Het islamitisch opvoeden en Koran krijgt dan echt een diepere betekenis met zich mee.

islamitisch opvoeden en Koran

Het is aan iedere ouder wat zijzelf als het meest gewenst zien voor hun kinderen. Waar het hier concluderend om gaat is dat, ongeacht de leeftijd, er diverse redenen zijn om de Koran een plaats te geven in het dagelijks leven van kinderen (gedurende de ramadan). Er zijn tevens diverse manieren waarop dit kan worden vormgegeven. Bedenk je als ouder altijd dat de manier waarop je dit vorm geeft effect zal hebben op de lange termijn. Het zal zich weerspiegelen in de relatie met de openbaring van zowel jezelf als je kind.

Noot: In dit artikel staat meerdere malen aangegeven dat we het hebben over: islamitisch opvoeden en Koran. We vinden het belangrijk dat je weet wat we bedoelen met islamitisch opvoeden. Lees daarover meer in dit artikel.

Tagged as: