familie en ramadan

Ramadan als maand van familie

Steeds meer gezinnen bestaan uit tweeverdieners, van kinderen verwachten we steeds meer zelfstandigheid, onze kennissenkring is groter dan ooit en er zijn allerlei mensen en dingen die ons bezighouden. In veel gezinnen is het dan ook best uitzonderlijk te noemen dat het volledige gezin aanwezig is bij het avondeten. In de ramadan is dat vaak anders; het is een maand voor familie.

Grote gezinnen kennen het wel; met volwassen kinderen in huis, en iedereen die eigen bezigheden heeft, loop je elkaar soms zo een paar dagen mis. Met jonge kinderen, zeker op deze leeftijd, is dat minder snel het geval. Immers: je kinderen zijn afhankelijk van jou en jij past je schema voor een deel op hen aan. Daar waar oudere kinderen redelijk in een vast ritme gebracht kunnen worden is dat met de allerkleinsten soms lastig. En pogingen om je kind toch voldoende tijd en aandacht te geven kunnen ertoe leiden dat je als koppel elkaar soms vergeet.

Natuurlijk weet je wel dat je een partner hebt, maar echt tijd samen hebben. Samen te praten over wat je kinderen doen, om je band met elkaar te bevestigen en versterken. Om je partner bij te staan in datgene waar hij/zij op persoonlijk niveau mee te maken krijgt? Dat kan er nog wel eens bij inschieten. Het is dan ook van groot belang dat je, ook in drukke tijden, momenten samen hebt. Los van het feit dat dit natuurlijk gedurende het gehele jaar belangrijk is richten we ons nu op de maand ramadan. De ramadan is namelijk een perfecte maand voor het versterken van het familiegevoel.

Neem jezelf dan ook voor om de ramadan te gebruiken als een tijd van en voor familie. Doe dat door tijd te reserveren en die gereserveerde tijd actief in te vullen met wat je in die tijd gaat doen. Wanneer je kind wat ouder gaat worden zal je kind er zelf ook actiever bij betrokken kunnen worden. Op deze leeftijd is die betrokkenheid wellicht nog beperkt wanneer de vastendag lang is. Richting het einde van deze leeftijdsperiode is het echter in vakanties of weekenden mogelijk je kind ook iets mee te geven van bijvoorbeeld het moment van iftar.

Los van de tijden en het al dan niet samen de iftar nuttigen: het is van belang om kwalitatief tijd met elkaar te besteden. Als gezin, en niet slechts als tweetal zonder de ander, of de ander nu het kind is of je partner.

Familie en ramadan: praktisch

Voor deze periode dan ook enkele eenvoudige tips:

  1. Kies een aantal vaste dagen per week om samen het vasten te verbreken.
  2. Maak van die momenten zowel momenten van jullie als gezin als van jullie als gezin plus vrienden/familie.
  3. Verdeel de taken zodat je de avond samen ook echt beleven zal als iets wat je samen doet; niet dat een persoon alles regelt terwijl de ander op de bank hangt dus.
  4. Leg de data voorafgaand aan de maand vast en probeer niets ertussen te laten komen. Tenzij je dan een andere dag als vervanging kan aanwijzen.
  5. Plan naast dergelijke momenten samen ook momenten met je kind(eren).
  6. Laat het niet slechts gaan om het verbreken van het vasten. Maak daarbuiten ook tijd voor elkaar vrij, plan wat je gaat doen en zet je ervoor in.

Op deze manier zal je beter in staat zijn jullie relatie te bekrachtigen, elkaar je tijd, liefde en aandacht te schenken en de ramadan te benutten als maand van relationele groei. Niet alleen onderling, maar ook de relatie tussen jullie en Allah.

Nu denk je wellicht: wat heeft dit met de ramadan te maken? Heel eenvoudig; de ramadan is een maand van zegeningen. In die maand de focus op je gezin leggen zal een groot positief effect kunnen hebben. En dat niet alleen; het element van het praktiseren als een gezin/gemeenschap komt hierbij ook kijken. Door te leren tijd aan elkaar te besteden en dingen samen te doen zal je kind zich meer gesterkt voelen in datgene wat jullie doen. Het is iets van jullie als gezin, niet slechts een “ieder voor zich” situatie.

Tagged as: