islamitisch opvoeden en vasten

Vasten: je kind en ramadan

De ramadan is een maand waarin iedereen zijn beste beentje voorzet. Of het nu gaat om het vermijden van ongewenste dingen of de extra moeite om prijzenswaardige handelingen te verrichten. Het vasten is pas een plicht vanaf de volwassenheid. Toch is de ramadan ook een maand waar kinderen bij betrokken kunnen worden. In dit artikel een aantal praktische adviezen omtrent het islamitisch opvoeden en vasten.

Het vasten gedurende de maand ramadan is een plicht voor iedere volwassen moslim. De vraag die we dan kunnen stellen aan onszelf is: op welke manier kan ik mijn kind stimuleren om deel te nemen aan de ramadan. Dit is een vraag die vooral belangrijk is in de leeftijdsfase van 7-14 jaar. De reden hiervoor? Vanaf de puberteit is het vasten verplicht gezien een persoon vanaf dat moment religieus volwassen is. Het is goed om je kind voor te bereiden op de plicht van het vasten. Dit kan door je kind te stimuleren al deel te nemen aan de ramadan voordat het een verplichting is. In deze periode is er echter ook al het één en ander wat je kan doen, afhankelijk van de ontwikkeling van je kind en jijzelf als ouder tot aan dit punt.

Verschillende vormen van vasten

In deze leeftijdsfase is het zaak steeds meer het vasten te stimuleren bij je kind. Op die manier groeit hij/zij naar de plicht toe. Het is mogelijk daarmee te beginnen in de ramadan maar ook daarvoor kun je dagen of dagdelen vasten.

Een andere goede manier om je kind te betrekken bij het gevoel van het vasten en het gevoel van trots te vergroten is samen eten. Door samen aan de ontbijttafel de dag te beginnen of aan het einde van de dag samen het vasten te breken zal een kind zich meer betrokken voelen. Ook zal je kind meer van de sfeer van de maand ervaren. Uiteraard heeft de tijd waarop ontbijt of avondeten genuttigd kan worden hierop een grote invloed. Waarschijnlijk is het weekend (vrijdagavond tot en met zondagmorgen) hier de beste gelegenheid voor. Uiteraard hangt de gelegenheid hiertoe volledig samen met de lengte van de vastendagen.

Door als gezin te ontbijten en gezamenlijk het vasten te verbreken is het ook meer zichtbaar dan wanneer ouders individuele levens leiden. Door geen duidelijk zichtbaar: we vasten/ontvasten signaal af te geven aan je kinderen kan het minder snel iets zijn waarvan ze onderdeel uit willen maken. Daarnaast is het zo dat goed voorbeeld goed doet volgen. Vast dus als gezin en geef daarmee een voorbeeld en motivatie aan je kind om ook mee te willen doen. Om de betrokkenheid met het moment van eten te vergroten kun je manieren bedenken waarop je kind kan meehelpen met het klaarmaken van het eten.

De chronologische lijn

De basis in de benadering van het vasten van kinderen is als volgt. Laat ze spelenderwijs kennis maken met de ramadan gedurende de eerste zeven levensjaren. Dit kan bijvoorbeeld op de hierboven omschreven manieren. Voor de jaren daarna is het goed om stap voor stap de verwachtingen en discipline op te bouwen. Dit wil niet zeggen dat je kind vanaf de leeftijd van 10 jaar volop aan de bak moet. Wat het wel wil zeggen is: zorg dat je kinderen gestaag toegroeien naar de gewenning om te vasten. Dit zodat ze de ervaring niet pas op gaan doen wanneer de volwassenheid zijn intrede doet.

Tagged as: