Ramadan: aandacht voor de Koran

De ramadan is een maand waarin iedereen zijn beste beentje voorzet. Of het nu gaat om het vermijden van ongewenste dingen of de extra moeite om prijzenswaardige handelingen te verrichten. Het vasten is pas een plicht vanaf de volwassenheid, maar de ramadan is ook een maand waar kinderen bij betrokken kunnen worden. In dit artikel aandacht voor het opvoeden van je kind met liefde voor de Koran.

Zoals we al aangeven in eerdere artikelen staat gedurende de maand ramadan voornamelijk het gebed, de Koran en het vasten centraal. De manier waarop de Koran centraal staat is vaak op twee manieren. De eerste manier is de traditie van het uitlezen van de Koran gedurende de nachtelijke gebeden. De tweede manier is de, wat minder bekende traditie, van het zelfstandig uitlezen van de Koran gedurende deze maand.

Het concept van het uitlezen van de Koran gedurende deze maand is een afgeleide van het lange staan en reciteren. Het kan derhalve ook zijn dat men meer dan één keer de Koran uitleest. Wanneer het aankomt op het zelfstandig uitlezen van de Koran dan kent dit meerdere motivaties. Een bekende motivatie is dat men de Koran niet alleen wilt uitlezen in de moskee maar ook thuis. In dat geval kiest men soms voor een vertaling van de Koran, het tweede doel daarbij is dan veelal het begrijpen wat men leest gezien niet iedereen die het Arabisch kan lezen het ook kan begrijpen.

Een ander doel van het uitlezen van de Koran is het herhalen van wat men gememoriseerd heeft zodat het niet vergeten zal worden en het verkrijgen van een beloning voor het lezen ervan. Tenslotte is een bekende motivatie het vergroten van de leesvaardigheid. Hoe hou je de relatie met de Koran sterk bij een kind wat zijn eigen weg begint te vinden?

Vormgeving

Wanneer het gaat om de plaats die de Koran dient te krijgen dan kunnen we het hebben over het (samen) lezen met je kind, het memoriseren ervan of het geven van een introductie tot de Koran. Laten we ze alle drie eens benoemen.

Samen lezen: Hierbij kan het gaan om het lezen van de Koran zoals deze is te vinden in haar verzamelde vorm. Het kan daarbij echter ook gaan om passages uit de Koran die passen bij de leeftijd van je kind. Het betreft daarbij dus een selectie van verhalen zogezegd.
Memoriseren: De mate van memoriseren hangt samen met de leeftijd van het kind en wat het reeds heeft weten te memoriseren.
Introductie: Hierbij kan het gaan over de content van de openbaring op basis van passages daaruit. Een voorbeeld hiervan: Wie is Allah, waarom zijn we geschapen, hoe weten we waarom we geschapen zijn, wie zijn de profeten die Allah’s boodschap brachten, wat maakt de openbaring zo bijzonder etc.

Nu heb je dit wellicht in eerdere periodes al gedaan (een introductie tot de Koran) dus wellicht is het tijd voor een wat diepgaandere studie? Een bepaald thema, zoals Koranische verhalen kan dan erg interessant zijn!

Memoriseren als ideaal

Een bekende benadering van de Koran die ouders hanteren in de benadering van hun kinderen is als volgt. Ze zijn nog jong, ze hebben veel vrije tijd, ze nemen informatie op als een spons. Dus laten we volop investeren in hen op het gebied van memorisatie. Dit plan begint bij veel ouders al op de leeftijd van een jaar of 3-4. Deze benadering en de motivatie erachter zijn interessant maar niet de enige benadering van memorisatie. De tweede benadering is dat niet de kwantiteit van het gememoriseerde als basis genomen dient te worden maar de persoonlijke connectie met het gememoriseerde; de kwaliteit.

Uiteraard nemen ouders zich bij benadering 1 ook voor om de kwaliteit te brengen. Dit dient echter grotendeels te gebeuren na het memoriseren van de Koran. De tweede benadering heeft een basisregel. Alles wat we leren proberen we van toegevoegde waarde te laten zijn. Daarbij doelend op een toegevoegde waarde voor onze relatie met Allah. Een Koranisch verhaal is dan niet alleen een stuk tekst maar ook een verhaal. Een verhaal waarvan duidelijk is wat het wil zeggen. Een oproep tot het gebed is dan niet alleen een stuk tekst over een verplichting. Het is dan ook een besef waarom Allah dat oplegt, etc.

Tenslotte

Het is aan iedere ouder wat zijzelf als het meest gewenst zien voor hun kinderen. Waar het hier concluderend om gaat is dat, ongeacht de leeftijd, er diverse redenen zijn om de openbaring een plaats te geven in het dagelijks leven van kinderen (gedurende de ramadan). Er zijn tevens diverse manieren waarop dit kan worden vormgegeven. Bedenk je als ouder altijd dat de manier waarop je dit vorm geeft effect zal hebben op de lange termijn relatie van je kind met de Koran. Probeer ook tijdens deze jaren de balans hierin goed te houden.

Is je kind volwassen geworden en door jou wellicht als een aardige Koran-kenner grootgebracht, dan is het mooi om die positie te versterken. Stel je niet altijd op als de ouder/meerdere van je kind. Reciteer wat je kent en laat je kind jou eens overhoren ipv altijd andersom. Neem als gezin de tijd om elkaar te vertellen over de passages die je het meest raken, je het meest bezig houden of je het meest zijn bijgebleven. Met andere woorden: maak het een samenwerking!

Tagged as: