Ramadan: het gebed

De ramadan is een maand waarin iedereen zijn beste beentje voorzet. Of het nu gaat om het vermijden van ongewenste dingen of de extra moeite om prijzenswaardige handelingen te verrichten. Het vasten staat uiteraard centraal maar ook het gebed neemt een opvallende positie in gedurende deze maand. In dit artikel volgen dan ook een aantal praktische adviezen omtrent het gebed.

Wanneer we spreken over het gebed dan hebben we het over de eerste praktische pilaar van het geloof. Het gebed vormt een groot onderdeel van het dagelijkse contact tussen de schepping en de Schepper. Een gebed is, wanneer met concentratie verricht, een moment van bezinning, inkeer, rust, reflectie en spiritualiteit. Het gebed kan, voor een persoon die er een sterke band mee heeft, zorgen voor een betere levenshouding, een grotere mate van Godsbewustzijn en een sterkere persoonlijke balans.

Het gebed is een bijzondere zuil binnen de vijf zuilen van de islam. De eerste zuil; de geloofsgetuigenissen vormt de basis van de overige vier zuilen; het gebed (salaat), de armenbelasting (zakaat), het vasten (sawm) en de bedevaart (hadj). Van deze vier praktische zuilen is er slechts één die in tijden van armoede en ziekte nog steeds verricht dient te worden terwijl anderen (tijdelijk) vervallen; het gebed.

Het gebed neemt gedurende de ramadan een centrale plaats in. Elke avond na het laatste verplichte gebed verrichten honderden miljoenen moslims het nachtgebed (tarawih genoemd). Dit is een vrijwillig gebed van tenminste 2 gebedseenheden, maar waarvan het aantal vaak minstens zo hoog ligt als de helft van het aantal eenheden dat men overdag verricht. Gedurende deze nachtelijke gebeden is het gebruikelijk om tenminste eenmaal in de ramadan de volledige Koran uit te lezen.

Het gebed is dus nog meer benadrukt tijdens de ramadan dan erbuiten. En er is een flinke hoeveelheid tijd en aandacht die ernaar uitgaat. Allemaal leuk en aardig, maar hoe neem je je kinderen mee in die beleving?

Samen het gebed verrichten

De voorgaande jaren heb je hierin natuurlijk al volop kunnen investeren maar gedurende deze maand breng je het nog eens extra onder de aandacht: het samen verrichten van de gebeden. Het is de maand bij uitstek om dit weer expliciet onderdeel te laten zijn van het gezinsleven. Sta in de ochtend gezamenlijk op om het gebed te verrichten. Probeer waar mogelijk samen het gebed te verrichten en maak dat gelijk kleine gespreksmomenten; hoe gaat de dag eruit ziet, wat gaan jullie doen die dag, wat zijn de taken voor vandaag, etc. Naast die praktische kanten kun je het ook hebben over dingen als de doelen die je hebt m.b.t. aanbidding en hoe dat verloopt en hoe je elkaar kan ondersteunen.

Samen naar de moskee

Onderdeel van de ramadan is het moskeebezoek, meer nog dan door het jaar heen vanwege de extra gebeden. Neem je kind mee naar de moskee voor die gebeurtenis, al is het slechts eenmaal per week. Op die manier kan het ramadangevoel nog beter worden ervaren. En wanneer de tijden redelijk zijn is het ook nog eens een mooi avontuur en bindingsmomentje voor en met je kind! Zorg altijd dat je rekening blijft houden met de capaciteiten van je kind, als je blijft totdat je kind compleet uitgeput is haal je geen voordeel eruit, hooguit frustratie en afkeer. Blijf dus ruim binnen de grenzen!

Is de moskee ver of zijn de gebeden daar te lang/zwaar? Maak een avondwandeling en verricht als gezin wat extra gebedseenheden! Of, en ook dat is een optie, beperk de hoeveelheid gebedseenheden die je in de moskee verricht. Zijn de tijden ideaal? Motiveer je kind dan om met vrienden naar de moskee te gaan, reis samen het land af naar moskeeën waar je kind eens zou willen bidden, maak gebruik van de leeftijd van je kind om zoveel mogelijk uit deze jaren te halen.

Tagged as: