't Dadeltje

‘t Dadeltje – tweemaandelijks tijdschrift

Er komen steeds meer islamitische kinderboeken. Onderdeel van die trend is ook de toename van het aantal andere publicaties. Een voorbeeld hiervan is tijdschrijft ‘t Dadeltje dat tweemaandelijks verschijnt. Het was alweer de vierde editie, dus schreven we een recensie.

Vormgeving

Het tijdschrift is vrolijk vorm gegeven. Er worden allerlei kleuren gebruikt die erg aansprekend zijn. Elk onderdeel van ‘t Dadeltje heeft een aparte kleur zodat duidelijk is waar een onderdeel begint en stopt. De kwaliteit van het tijdschrift hebben we niet kunnen inzien omdat we deze recensie schrijven over de digitale uitgave.

De afbeeldingen die worden gebruikt lijken van google af te komen. De afbeeldingen zijn vervolgens zo gekozen en bewerkt dat ze aansluiten bij de teksten. Dit werkt, maar het zorgt er wel voor dat er niet een duidelijke huisstijl kan ontstaan. Wel erg leuk is de afwisseling in het tijdschrift. Er zijn verhalen uit de Koran, van de metgezellen, van de profeet Mohammed. Er is een woordzoeker en een kleurplaat, er is een fotospecial, etc. Een mooie verzameling van onderdelen dus!

Theologische content van ‘t Dadeltje

In bijna alle maandbladen en boeken zijn er Koranverzen opgenomen of overleveringen geplaatst. In ‘t Dadeltje is dat niet het geval. Andere boeken maken gebruik van een bronvermelding zodat de tekst soepel te lezen blijft. Ook dat is met ‘t Dadeltje niet het geval. Het is geen vereiste om aan bronvermelding te doen. Het is wel ongebruikelijk het compleet achterwege te laten. Dat hoeft geen probleem te zijn maar is wel opvallend en dus noemenswaardig.

Op de content is niets aan te merken als het aankomt op kritiek. Sterker nog, het gekozen taalgebruik maakt het prettig leesbaar. Bij andere uitgevers hebben we nogal eens gezegd: geef aan vanuit welke denkrichting je iets schrijft. Aangezien er niet specifiek fiqh-gerelateerde onderwerpen zijn besproken is ook dat hier niet relevant. Dit kan bij andere uitgaven natuurlijk anders zijn. Dit aangeven zou niet perse in het tijdschrift hoeven te gebeuren maar kan ook via de website van ‘t Dadeltje.

Leesbaarheid

‘t Dadeltje is een Belgische publicatie. Dat zorgt voor een verschil in zinsbouw en woordkeuze. Het maakt het tijdschrift niet onleesbaar voor het Nederlandstalig publiek. Integendeel: het is goed te lezen. De content heeft een duidelijke opbouw en de informatie per zin is beperkt. Door zinnen kort te houden is het gemak waarmee je het leest groter. Het enige wat anders zou kunnen is het lettertype. Daar ga je na een tijdje toch echt wel moeilijk van kijken.

Wat betreft de woordkeuze is er nog wel iets belangrijks op te merken. De woorden verschillen in niveau. Sommige zinnen zijn heel toegankelijk, anderen bevatten dan weer veel lastige woorden zoals: “een maand van bezinning, solidariteit, liefdadigheid en geduld.” Niet ieder kind zal die woorden begrijpen. Ook zal niet iedere ouder ze makkelijk kunnen uitleggen.

Pedagogisch verantwoord

De uitgave is fijn aangekleed, het taalgebruik is toegankelijk en de omschrijvingen zijn prettig te lezen. Er zijn geen vreemde of  heftige uitspraken te vinden en bewoordingen zijn gericht op jonge lezers. Eigenlijk is er niets af te dingen op de uitgave op pedagogisch vlak. Niks, op een punt na.

Waarom? Simpel, ‘t Dadeltje heeft een probleem. Het is een probleem wat bijna alle boeken en publicaties voor kinderen hebben. Er is geen duidelijke leeftijdscategorie. Dit is zo ongeveer de standaard bij islamitische lectuur gericht op kinderen. Het zorgt ervoor dat schrijvers soms enorm wisselen in het niveau van een uitgave, en dat kan storend zijn voor de jonge lezers. Als het te makkelijk is? Dan is het saai en kinderachtig. Is het te moeilijk? Ook dat is niet goed.

Het lijkt alsof het door het gebrek aan materiaal komt dat ouders massaal tijdschriften en boeken aanschaffen ongeacht de leeftijdscategorie. En tot op zekere hoogte kan dat prima als je gaat voorlezen. Toch is het verre van ideaal. Zeker aangezien niet alle onderwerpen geschikt zijn voor alle leeftijden. Een uitzondering hierop is myDeen. Ook daar schreven en een recensie over.

Het is geen ideale situatie. Deze kan door de uitgevers van ‘t Dadeltje makkelijk worden rechtgetrokken natuurlijk.

Eindoordeel: Een tweemandelijks tijdschrift waarop een abonnement zeker aan te raden is! Score: 4.5 uit 5

Tagged as: