iman vormen bij kinderen

Iman vormen bij kinderen

Er is nog niet enorm veel diversiteit in het aanbod van islamitische kinderboeken. Wanneer je zoekt naar boeken m.b.t. islamitisch opvoeden (gericht op ouders)? Dan is het aantal boeken nog beperkter. Het is dan ook altijd de moeite waard dergelijke boeken te kopen wanneer je ze ziet. Wij deden dat met: iman vormen bij kinderen. Wat we ervan vonden lees je in deze recensie!

Bij het design van het boek is voor de benadering gekozen die terug te zien is in nagenoeg alle islamitische lectuur op de Nederlandse markt. Dat wil zeggen: Het enige “opvallende” aan de vormgeving is de kaft. Het boek is uitgegeven in een hardcover. Daarbij is ervoor gekozen de achterkant van het boek te voorzien van informatie over zowel de content als de auteur (ideaal!).

In het boek zelf is er een uitgebreide inleiding. Er is een duidelijke verdeling van hoofdstukken zodat je een beeld hebt van wat je zou mogen verwachten. De vormgeving van iman vormen bij kinderen is volledig steriel. Er is buiten een enkele voetnoot geen ruimte voor enige bijzonderheden op het gebied van design. Dat maakt het boek meer een studieboek dan een eenvoudig te lezen uitgave. De gebruikte taal in het boek is toegankelijk en voor eenieder, ongeacht diens niveau van religieuze kennis, goed leesbaar.

Theologisch

Theologisch, dat is precies wat het boek is. Het is opgebouwd zoals je mag verwachten van een theologisch boek. Teksten worden afgewisseld met Koranverzen en profetische uitspraken. Ook de manier waarop er is omgegaan met de benadering van opvoeding is theologisch. Daarmee bedoelen we dat het vertrekpunt de pilaren van de geloofsovertuiging zijn. De schrijfster heeft ervoor gekozen om deze pilaren uitgebreid toe te lichten. Deels bestaat de toelichting op de geloofsaspecten uit algemene informatie. Deels spitst ze het toe op opvoeding. Dit doet ze door verzen en overleveringen te noemen die je kan overbrengen aan je kind om bepaalde thema’s te introduceren.

De onderbouwingen van de religieuze thema’s is goed en blijft sterk bij de basis waardoor er een brede doelgroep kan worden aangesproken. Opvallend is wel dat de meeste citaten uit religieuze bronnen “slechts” indirect gelinkt zijn aan opvoeding. Dat brengt ons gelijk bij het volgende punt, namelijk:

Hoe pedagogisch is iman vormen bij kinderen

De achterkant van het boek zegt het volgende:

“Wanneer het gaat om de opvoeding van kinderen, zijn er talloze boeken op de markt die ons vertellen hoe we hen het beste groot kunnen brengen. Er zijn vele boeken verkrijgbaar die ons van de wieg tot en met de tienerjaren richtlijnen geven voor een goede algemene opvoeding. Iman vormen bij kinderen behandelt echter een aspect dat in de meeste andere boeken niet aan de orde komt. Dit is een oproep om onze kinderen te onderwijzen hoe onvervalste gelovigen te zijn, beter dan simpelweg moslims in naam. Onze droom voor hen is om voorbeeldige oproepers tot de islam te zijn, oprechte kenniszoekers, sociale hervormers, rechtschapen mannen en vrouwen en zorgzame vaders en moeders. Dr. Aisha Utz legt in duidelijke taal uit hoe belangrijk het is om een sterke band tussen onze kinderen en onze Schepper te creëren en liefde te vormen voor de religie die Hij voor ons heeft gekozen.”

De vertaalslag

Zoals we aan het begin al zeiden: boeken over opvoeding vanuit islamitisch perspectief? Die zijn beperkt beschikbaar in de Nederlandse taal. Wellicht nog belangrijker: ze zijn beperkt beschikbaar voor moslims levend in Nederland. Daarmee bedoelen we dat de context anders is dan die van bijvoorbeeld moslims in Engeland. Om nog maar niet te bespreken van de context van moslimlanden.

De eerste uitdaging bij het schrijven van een boek gericht op islamitisch opvoeden is dan ook: het geschikt maken voor de doelgroep. Dit boek is geschreven door een zuster die woont in Riyad: Dr. Aisha Utz. Haar theologisch vertrekpunt lijkt de traditionele rolverdeling te zijn tussen man en vrouw die daar gemeengoed is. Haar boek is vertaald naar het Nederlands maar is, zoals vele boeken, niet vertaald naar de Nederlandse context. Wanneer je uitgaat van de traditionele rolverdeling? Dan sluit je niet aan bij de meerderheid van de moslimgezinnen in Nederland. Wellicht dat dit als streven kan worden gezien door jou als lezer. Echter wil dit voor nu zeggen dat als het je wens niet is, niet alles even praktisch toepasbaar is. En is het je wens wel: wat doe je dan in tussentijd?

Praktisch of theoretisch

Praktische toepasbaarheid in de Nederlandse context is dan ook een zwak punt in het boek. De aandacht voor de onderbouwingen van theologische standpunten is erg groot. Te groot wellicht. In sommige hoofdstukken is de directe link met opvoeding slechts enkele regels. De rest is dan aan de creativiteit van jou als ouder zijnde. Dingen die er echt uitsprongen als handige tips of bronnen om te gebruiken bij het informeren van je kind? Die zijn slechts beperkt aanwezig.

Wanneer het doel was met dit boek het belang van de geloofsleer te benadrukken? Dan is het twijfelachtig of het daarvoor voldoende doet. Als het doel was ouders van handvatten te voorzien in hoe zij deze informatie aan hun kind meegeven? Dan schiet het boek daarin tekort. Hierdoor komt het boek tussen wal en schip terecht. Enerzijds is het geen sterk theologisch boek, anderzijds is het geen sterk pedagogisch boek. Helaas, en dit is pijnlijk om te zeggen, is het op dit moment wel een van de weinige boeken in de Nederlandse taal die er überhaupt iets over zegt. En dat maakt het dan ook de moeite waard om het tenminste te lezen.

Eindconclusie

Iman vormen bij kinderen is een uniek boek. Het is echter nog lang niet waar het zou moeten zijn als we kijken naar de Nederlandse context. Begrijpelijk ook, het is een vertaald werk. In de beoordeling telt dit echter wel mee. Iman vormen bij kinderen is uniek wat betreft content. De nadruk op theologie maakt het echter meer een theoretisch studieboek dan een praktische handleiding. Wellicht is het dan ook goed de titel van het boek niet te begrijpen als: dit boek legt het uit. Maar als: we leggen het belang nogmaals uit. Doordat het boek verder gaat dan dat, maar dit niet echt oppakt blijft het nu in het midden hangen.

Eindresultaat: 4 uit 5

Dit boek kopen? klik hier om direct naar het boek te gaan.

Tagged as: