Loop de moskee binnen

Lessen in de moskee kunnen een goede manier zijn voor je kind om wat bij te leren over de islam en de Arabische taal. Ook kan het volgen van lessen in de moskee bijdragen aan de bekendheid met het gebouw. Het kan zorgen voor een positieve connectie van je kind met de moskee. Maar genoeg over je kind, hoe staat met het jou? Hoe gaat het met jouw relatie met de moskee?

Het weekend is standaard het moment voor moskee-onderwijs. Duizenden kinderen komen wekelijks naar de moskee om daar les te krijgen in verschillende vakken. Vaak duren die lessen tot het middaggebed. Een goede timing want dan kun je de lessen afsluiten door samen met je kind te gaan bidden.

En tot daar de theoretische situatie. Want die gedachtegang is de ideale situatie. Het wil nogal eens gebeuren dat ouders de auto parkeren op de parkeerplaats, erin blijven zitten en wachten tot hun kind naar hen toe komt lopen. Sommige kinderen komen gelijk na de les, andere kinderen komen na het gebed. In het geval van een moeder die de kinderen ophaalt is daar nog wel eens wat voor te zeggen. Niet elke moskee heeft een gebedsruimte voor vrouwen. En niet elke moskee die zo’n ruimte heeft stelt die standaard beschikbaar.

Het gaat hier echter niet om de beschikbaarheid van een gebedsruimte. Het gaat om jouw houding als ouder.

De moskee ingaan of niet

Dat ouders buiten de moskee staan te wachten op hun kinderen, totdat ze uit de les komen? Dat roept wat gedachten op:

  1. Gaaf dat je kind les volgt in de moskee!
  2. Misschien is het een idee om zelf ook de moskee binnen te komen?
  3. Praat als je toch binnen bent af en toe eens met de leraar over hoe je kind het doet.
  4. Verricht samen met je kind het gebed. Als je de lessen belangrijk vindt dan zal je het gebed ook belangrijk vinden toch?

Religieuze opvoeding stopt niet zodra je kind volwassen is geworden. Ook voor jouzelf als ouder gaat die opvoeding door. Werk dus ook aan jezelf i.p.v. alleen als taxichauffeur voor je kind te fungeren. Dat is een betere besteding van je tijd; een tijdsbesteding die je dichterbij Allah brengt. Een tijdsbesteding die je ook dichter bij je kind brengt.

Ongemakkelijk

Het is voor je kind vast fijn om niet zelfstandig naar de les te hoeven. Tot een zekere leeftijd vinden kinderen het prettig als hun ouders ze halen en brengen. Als jij als enige ouder buiten op de parkeerplaats wacht? Dan is dat niet zo fijn. Het is namelijk gedrag dat effect kan hebben op je kind. Zo kan je kind worden gevraagd over waarom jij, de ouder, niet naar binnen komt om te bidden. Dat kan gevraagd worden door zowel andere kinderen als door volwassenen. Je zou je kind niet in een dergelijke situatie moeten willen plaatsen.

Tenslotte: dit is iets wat effect heeft op de lange termijn. Als jij nu niet met gemak binnen zal lopen kun je daar nu wat aan doen. Als je ermee wacht totdat je kind samen met jou naar de moskee wilt, wat ga je dan doen? Het weigeren is niet echt een optie. Dus stap Allah’s huis in. Dat maakt het voor iedereen makkelijker en beter.

Tagged as: