De kenmerken van fase 2 (7-14jr)

Wanneer we het hebben over opvoeding dan is dat een uitgebreid onderwerp. Dat is natuurlijk logisch; het raakt aan alle aspecten van het dagelijks leven van je kind en jezelf. Het is goed om een idee te hebben van de grote lijnen van opvoeding alvorens je te richten op de specifieke invulling van alledaagse praktische dingen. In dit artikel vertellen we over die grote lijnen van opvoeding in fase 2, de periode tot veertien jaar.

Opvoeding is iets wat je al snel doet van dag tot dag. Het gemak daarvan is dat je jezelf niet al te druk hoeft te maken over wat er over een jaar of 2-3 zal moeten gebeuren. Het ongemak ervan is dat je door die nauwe focus soms het zicht op het geheel kan verliezen. In dit artikel zullen we de grote lijnen van opvoeding bespreken. Op die manier zal je duidelijk krijgen wat vanuit religieus perspectief de richting is die je aan kan houden.

Drie fasen

Sprekend over islamitisch opvoeden maken we onderscheid in grofweg drie periodes. Elke periode beslaat zeven levensjaren. Samengevoegd vormen die de ideale benadering van opvoeding. Een stapsgewijs proces waarin je als ouder zijnde je kind langzaam laat groeien in diens relatie met Allah en de schepping. Een proces waarin de relatie tussen jou en je kind centraal staat op een manier die ertoe zou moeten leiden dat je kind een stabiele groei doormaakt.

Elke fase heeft een andere kenmerkende rol voor jou als ouder. Elke fase kent een andere benadering van je kind in de manier waarop je bepaalde doelen benadert. Deze benaderingen zorgen ervoor dat je als ouder zijnde het maximale kan halen uit de relatie met je kind. Het geeft rust voor jullie beiden omdat je, door het aannemen van die rol, niet teveel vraagt van jezelf of je kind.

De genoemde stabiele groei kan alleen worden bereikt wanneer je de stappen correct volgt. Het verwisselen van de benaderingen van 2 of 3 fasen kan een langdurig negatief effect hebben op de opvoeding. Laten we kijken naar deze fase en wat de benadering ervan is.

Fase #2

De tweede fase beslaat, net als de andere twee, een periode van zeven levensjaren. Per fase is er een bepaalde benadering van de manier waarop de opvoeding in het werk gaat. Deze fase kent daarbij de omschrijving van disciplineren. Dit wil zeggen dat de manier waarop je omgaat met je kind gericht is op het aanleren van verantwoordelijkheden. Dit zowel op religieus als sociaal vlak.

In fase 1 was de focus voor het overgrote gedeelte op Allah. De focus blijft in deze fase op Allah liggen maar zal zich meer en meer gaan vertalen naar hoe je praktisch gezien vorm geeft aan het geloof in Hem. Bekende voorbeelden van religieuze zaken waarmee je als ouder te maken krijgt in het onderwijzen van je kind zijn het gebed, het vasten en de zakaat. In deze fase zal je kind ook overgaan van kind naar volwassene. De disciplinering is erop gericht om, wanneer je kind de volwassenheid bereikt, hij/zij de basiskwaliteiten heeft om zich als een volwassene te gedragen.

Tagged as: