De kenmerken van fase 3 (14-21jr)

Wanneer we het hebben over opvoeding dan is dat een uitgebreid onderwerp. Dat is natuurlijk logisch; het raakt aan alle aspecten van het dagelijks leven van je kind en jezelf. Het is goed om een idee te hebben van de grote lijnen van opvoeding alvorens je te richten op de specifieke invulling van alledaagse praktische dingen. In dit artikel vertellen we over die grote lijnen van opvoeding in fase 3, de periode tot 21 jaar.

Opvoeding is iets wat je al snel doet van dag tot dag. Het gemak daarvan is dat je jezelf niet al te druk hoeft te maken over wat er over een jaar of 2-3 zal moeten gebeuren. Het ongemak ervan is dat je door die nauwe focus soms het zicht op het geheel kan verliezen. In dit artikel zullen we de grote lijnen van opvoeding bespreken. Op die manier zal je duidelijk krijgen wat vanuit religieus perspectief de richting is die je aan kan houden.

Drie fasen

Sprekend over islamitisch opvoeden maken we onderscheid in grofweg drie periodes. Elke periode beslaat zeven levensjaren. Samengevoegd vormen die de ideale benadering van opvoeding. Een stapsgewijs proces waarin je als ouder zijnde je kind langzaam laat groeien in diens relatie met Allah en de schepping. Een proces waarin de relatie tussen jou en je kind centraal staat op een manier die ertoe zou moeten leiden dat je kind een stabiele groei doormaakt.

Elke fase heeft een andere kenmerkende rol voor jou als ouder. Elke fase kent een andere benadering van je kind in de manier waarop je bepaalde doelen benadert. Deze benaderingen zorgen ervoor dat je als ouder zijnde het maximale kan halen uit de relatie met je kind. Het geeft rust voor jullie beiden omdat je, door het aannemen van die rol, niet teveel vraagt van jezelf of je kind.

De genoemde stabiele groei kan alleen worden bereikt wanneer je de stappen correct volgt. Het verwisselen van de benaderingen van 2 of 3 fasen kan een langdurig negatief effect hebben op de opvoeding. Laten we kijken naar deze fase en wat de benadering ervan is.

Fase #3

De derde fase beslaat, net als de daaraan voorafgaande twee, een periode van zeven levensjaren. Per fase is er een bepaalde benadering van de manier waarop de opvoeding in het werk gaat. Deze fase kent daarbij de omschrijving van vriendschap. Dit wil zeggen dat de manier waarop je omgaat met je kind niet langer volop gericht is op disciplinering. Daarentegen zal je op een meer open manier met je kind communiceren, als een vriend, een adviseur, een vertrouwenspersoon.

Je rol is nu niet om de autoritaire ouder te zijn maar om bij te sturen op een natuurlijke manier. Je kind zal zoveel mogelijk zelf beslissingen moeten maken, alleen dan kan hij/zij in volwassenheid en zelfstandigheid groeien. Daarmee is deze fase ook een periode van loslaten en accepteren dat je kind soms fouten zal maken. Blijf dicht bij je kind staan door samen dingen te blijven ondernemen. Wees open in de communicatie zodat je overal over kan spreken met elkaar.

Wanneer je de 14 jaren hiervoor hard hebt gewerkt is deze periode een tijd van het plukken van de vruchten van je werk. Je zal je kind zien uitgroeien tot een volwassen persoon, misschien zelfs zien trouwen in deze fase. Jij zal er zijn, met je advies, met je eigen levenservaring en met je steun. Je kind blijft je kind, maar probeer hem/haar niet klein te houden. Alleen door naast je kind te gaan staan als partner en vriend zal je het maximale uit deze fase kunnen halen.

Tagged as: