Anti-semitisme bij kinderen

Niet iedere moslim is een terrorist, maar elke terrorist is moslim. Het is een foutieve, maar veelgebruikte uitspraak. Het op deze manier wegzetten van een geloofsgemeenschap is kwalijk en islamofoob. Het is dan ook begrijpelijk dat moslims zich afzetten tegen dergelijke uitspraken, maar hoe onschuldig zijn “we” zelf als het aankomt op dit soort opmerkingen?

In het debat over islamisering, radicalisering en terrorisme is lang niet altijd ruimte voor de menselijke kant van het verhaal, voor de onderliggende redenen of voor nuance. Deze ongenuanceerde benadering brengt vervelende gevolgen met zich mee. Vanwege de overdreven aandacht voor de religieuze of culturele achtergrond van een persoon, diens ouders of grootouders ontstaat het gevoel dat men niet welkom is, geen echte Nederlander is of dit überhaupt niet kan zijn.

Onderzoek wees uit dat de kans groter is dat een westerling met een strafblad een baan krijgt dan wanneer je (of je ouders/grootouders) van niet-westerse origine zijn. Dergelijke zaken zijn discriminerend en hebben uitsluiting tot gevolg. En, zoals duidelijk moge zijn; een gevoel van uitsluiting kan enorm negatieve gevolgen hebben.

Door verlies van hechting met Nederland en de Nederlandse samenleving kan het gevoel ergens thuis te horen verdwijnen. En wanneer de samenleving waar je jezelf niet welkom voelt je dit onwelkome gevoel langdurig blijft geven? Dan bestaat de kans dat je jezelf tegen die samenleving gaat afzetten op enigerlei manier. Natuurlijk is het thema radicalisering een stuk uitgebreider. Wat echter niet dient te worden vergeten is het feit dat, door de manier waarop we met elkaar omgaan, we een impact kunnen hebben op andermans leven.

Zou het niet geweldig zijn als je kinderen kunnen opgroeien zonder aangekeken te worden alsof ze geen “echte Nederlanders” zijn? Zou het niet geweldig zijn als ze niet worden gezien als potentiële terroristen maar als de individuen die ze zijn? Zou het niet geweldig zijn als het besef dat niet iedere moslim een afkeer heeft van deze samenleving, of andersdenkenden haat, bij eenieder zou doordringen?

Terrorist of zionist

Moslims willen net als ieder ander gewoon hun leven leiden. Ze willen geaccepteerd worden om wie ze zijn. Ze willen niet vanwege hun religieuze overtuiging gelinkt worden aan terreur en wandaden. Dat gezegd hebbende: de moslimgemeenschap zelf is ook niet vrij van discriminatie, racisme en uitsluiting. Is je huid donker van kleur? Dan zal je dit ondervinden. Heb je een andere geloofsopvatting dan het gros van de moslims in je omgeving? Dan zal je dit ondervinden. Dit gaat niet alleen op binnen de moslimgemeenschap zelf, het geldt ook voor het gedrag van sommige moslims naar anders-gelovigen. Een bekend voorbeeld hiervan is de omgang met onze Joodse medemens.

Ja we moeten onrechtvaardigheid jegens moslims een halt toeroepen. Ja we moeten voorkomen dat iedere moslim als terrorist weggezet zal worden. We dienen echter ook te begrijpen, dat als we zeggen dat niet elke moslim een terrorist is, we niet moeten doen alsof elke jood een zionist is. We moeten de spiegel die we anderen voor willen houden ook naar onszelf draaien. We dienen rechtvaardigheid te eisen terwijl wijzelf ook rechtvaardig zijn.

Rechtvaardigheid is een belangrijk ingrediënt tijdens de opvoeding. Wanneer jij verdraagzaamheid en respect wenst te ontvangen maar het niet krijgt: span je in om het te krijgen. Laat de onrechtvaardige behandeling van anderen jegens jou of je geloofsgenoten er echter niet voor zorgen dat je zelf onrechtvaardig handelt.

Wees een voorbeeld, en draag dit voorbeeld naar je kinderen over. Roei antisemitisme uit, met wortel en al. Span je daarvoor in zoals je jezelf inspant om islamofobie uit te roeien.