Liefde voor Allah

Het staat in elk theologisch boek inzake geloofsleer min of meer hetzelfde weergegeven: wanneer je Allah leert kennen is het onvermijdelijk dat je Hem lief zal hebben. Dat is tevens het uitgangspunt bij het onderwijzen van je kinderen: het leren kennen van Hem staat gelijk aan het gaan houden van Hem. Toch klinkt dat iets makkelijker dan dat het daadwerkelijk is.

Om je kind liefde voor Allah bij te brengen dien je Allah de kern van de opvoeding te laten zijn. Uiteraard zijn er vele manieren te noemen om dit te doen. In dit artikel willen we de belangrijkste aspecten ervan benoemen op basis waarvan we verder kunnen borduren, ieder vanuit zijn/haar eigen creativiteit. Wat zijn de manieren om ervoor te zorgen dat Allah van je gaat houden?.

In de eerste plaats: we moeten een onderscheid maken op basis van de leeftijdsgroep waarin je kind zich bevindt. Wanneer we de leeftijd van 0-7 nemen ligt de focus op het leren kennen van alle eigenschappen van Allah die een directe positieve associatie oproepen zoals Zijn Barmhartigheid, Liefde, Genade etc. Ook is er in die fase aandacht voor de gevoelsmatig meer neutrale eigenschappen zoals dat Hij de Schepper en Voorziener is.

In de tweede leeftijdsfase van 7-14 jaar, wanneer de aandacht in de opvoeding verschuift naar het bijbrengen van meer verantwoordelijkheid en discipline, komen daar de eigenschappen bij betreffende rechtvaardigheid, balans tussen beloning en straf, etc. Dat wil zeggen: het complete plaatje zal ingekleurd gaan worden. Belangrijk: we zeggen dat deze zaken erbij komen. Met andere woorden: je biedt het gehele pakket aan in deze fase, niet slechts de zaken die ontbraken in de vorige opvoedperiode. Laten we voor nu kijken naar de tweede opvoedfase:

Praktische vormgeving

Hoe breng je dit aan je kinderen bij? Dat kent een aantal vormen. We noemen hier een drietal om een indruk te geven;.

1. Het vormen van een voorbeeld voor je kind in het nastreven van de Goddelijke eigenschappen op je menselijke niveau: barmhartig zijn, vergevend zijn, nadruk leggend op het goede. En bij het ouder worden van je kind steeds meer de balans aanbrengen tussen deze eigenschappen en die van rechtvaardigheid, verantwoording etc. Voor dat laatste is de tijd nu ook daadwerkelijk aangebroken.

Allah is Goed en houdt van goedheid bijvoorbeeld, koppel dit eens aan het Koranische vers dat er geen andere beloning is voor goedheid dan deze te beantwoorden met goedheid. Dat geeft een heldere richtlijn in het omgaan met je kind in het goede. Gaat er iets mis in wat je kind doet dan kan je hierbij aangeven, afhankelijk van wat er is en of het vaker is voorgekomen alsmede je perceptie van de intentie dat:

  • Allah ons vergeeft als we iets verkeerd doen zonder opzet
  • Allah het niet goed zal vinden dat we onaardige dingen doen en we daarvoor berouw moeten tonen
  • Allah graag ziet dat we het goedmaken met de persoon die we een verkeerde behandeling gaven
  • Allah ons kan straffen als we slecht bezig blijven (dit laatste is met name passend richting het einde van deze fase)
  • Dat Allah onze verkeerde daden kan uitwissen op verschillende manieren

2. Het je kind laten ervaren wat het is waarmee Allah ons voorziet en daar een voortdurende reminder aan geven; Allah is de Voorziener en Schepper van alle zaken. Hij gaf ons alles en als dank daarvoor geven wij iets van wat Hij ons gaf uit aan anderen. Hij geeft ons eten en drinken en als dank vasten we. Wij maken de mooiste gebouwen, maar we kunnen dat alleen met materiaal wat door Allah geschapen is, etc. Door je kind ervan bewust te maken dat alles van Allah afkomt en dat wij daar dankbaarheid voor betuigen koppel je de gunsten/voorzieningen die het kind heeft aan Allah. En wilt je kind iets wat het niet kan hebben? Leer je kind dan ook te beseffen dat we wel alles kunnen vragen aan Allah maar niet alles zullen krijgen. Soms krijgen we het gelijk, soms moeten we geduldig zijn of er iets voor doen en soms krijgen we het niet. En dat is dan omdat Allah ons iets beters toewenst.

In deze fase koppel je dit verder aan het uitgeven van liefdadigheid om de overtuiging van het geloof te laten resulteren in handelingen. Hoe praktischer je dit vorm geeft hoe beter, dus het is beter arme mensen eten te geven dan geld om maar iets te noemen.

3. Het leren kennen van de Koranische verhalen. Door te vertellen over hoe Allah omging met Zijn profeten, wat Hij voor Zijn dienaren heeft klaargemaakt in het hiernamaals, hoe perfect hij de wereld schiep etc. Op die manier maak je duidelijk dat Allah er altijd al was, dat Hij heerst over alle zaken en dat alles tot Hem terugkeert.

Wanneer we het hebben over het praktisch vormgeven van je kind de liefde voor Allah bijbrengen dan kent dit natuurlijk allerlei manieren. Uiteindelijk draait het om het koppelen van Allah aan alles wat je kind doet. Wil je kind iets? Vraag het eerst aan Allah en dan aan papa en mama. Maakt je kind iets moois mee; dank/prijs Allah. Heeft het eten gesmaakt? Dank Allah. Doet je kind iets goed? Geef aan dat Allah daar blij van zal worden. Je kunt hier eigenlijk weinig verkeerd doen behalve het niet alles terugkoppelen naar Allah. Het afwijken van deze voorbeelden om beter aan te sluiten bij het begripsniveau van je kind is geen enkel probleem.

Zoals aangegeven: de relatie dient te worden gebouwd op liefde, gevolgd door bewustwording van de link tussen de daden van ons als mens en de omgang daarmee van Allah in het goede en nadelige. Deze jaren gebruik je om voort te bouwen op dat fundament van liefde door hen aan te geven dat die beloning en liefde de basis is, mits ze het goede doet. Doen ze het verkeerde dan zijn daaraan gevolgen verbonden. Deze gevolgen, gelinkt aan Allah en Zijn eigenschappen alsmede het hiernamaals dienen stapsgewijs te worden uitgelegd.