Liefde voor Allah

Het staat in elk theologisch boek inzake geloofsleer min of meer hetzelfde weergegeven: wanneer je Allah leert kennen is het onvermijdelijk dat je Hem lief zal hebben. Dat is tevens het uitgangspunt bij het onderwijzen van je kinderen: het leren kennen van Hem staat gelijk aan het gaan houden van Hem. Toch klinkt dat iets makkelijker dan dat het daadwerkelijk is.

Om je kind liefde voor Allah bij te brengen dien je Allah de kern van de opvoeding te laten zijn. Uiteraard zijn er vele manieren te noemen om dit te doen. In dit artikel willen we de belangrijkste aspecten ervan benoemen op basis waarvan we verder kunnen borduren, ieder vanuit zijn/haar eigen creativiteit. Wat zijn de manieren om ervoor te zorgen dat Allah van je gaat houden?

In de eerste plaats: we moeten een onderscheid maken op basis van de leeftijdsgroep waarin je kind zich bevindt. Wanneer we de leeftijd van 0-7 nemen ligt de focus op het leren kennen van alle eigenschappen van Allah die een directe positieve associatie oproepen zoals Zijn Barmhartigheid, Liefde, Genade etc. Ook is er in die fase aandacht voor de gevoelsmatig meer neutrale eigenschappen zoals dat Hij de Schepper en Voorziener is.

In de tweede leeftijdsfase van 7-14 jaar, wanneer de aandacht in de opvoeding verschuift naar het bijbrengen van meer verantwoordelijkheid en discipline, komen daar de eigenschappen bij betreffende rechtvaardigheid, balans tussen beloning en straf, etc. Dat wil zeggen: het complete plaatje zal ingekleurd gaan worden. Belangrijk: we zeggen dat deze zaken erbij komen. Met andere woorden: je biedt het gehele pakket aan in deze fase, niet slechts de zaken die ontbraken in de vorige opvoedperiode.

Maar hoe zit het met die derde fase, die van 14-21 jaar?

Praktische vormgeving

 

De derde fase in opvoeding is een fase van bevrienden en het verder stimuleren van datgene waarvoor je de eerste 14 jaren hard hebt gewerkt. Het is dan ook niet mogelijk om de fasen los van elkaar te zien. Ook zal het nu pas aan het werk gaan om een relatie met Allah op te bouwen een stuk lastiger zijn. Daarom hebben we het dan ook over deze fase als gevolg van de eerste twee.

In al die tijd blijf je als ouder een voorbeeldfunctie houden, deze fase is daarin niet anders dan de twee ervoor. Wat wel anders is, is de manier waarop je daaraan vorm geeft. Het is te adviseren om je te concentreren op de interesses van je kind en de liefde van Allah praktisch vorm te blijven geven middels o.a. twee belangrijke instrumenten:

  1. Het bespreken van Allah in de dingen van alledag. Dit is dus een voortzetting van de manier waarop je gunsten benoemde, de schepping benoemde etc. Betrek dit op de alledaagse dingen die jullie als gezin of je kind als individu meemaken of waarnemen in de wereld.
  2. Stimuleer de interesses van je kind die helpen bij het praktisch versterken van de relatie met Allah. Zijn er activiteiten, lezingen, lessen, reizen of dergelijke welke bij zullen dragen aan de connectie met Allah en de connectie met de gemeenschap? Stimuleer die, financieer ze waar nodig ook en neem indien gepast zelf ook deel zodat je als gezin verder groeit.

Uiteraard zijn er meerdere manieren te noemen. Deze twee geven echter de kern weer van deze opvoedperiode. Je bent als ouder niet langer meer de autoriteit en spil waar alles om draait. Leer je kind op eigen benen te staan terwijl je ondertussen een omgeving probeert neer te zetten waarbinnen de religieuze identiteit van je kind verder kan opbloeien.