Liefde voor Allah

Het staat in elk theologisch boek inzake geloofsleer min of meer hetzelfde weergegeven: wanneer je Allah leert kennen is het onvermijdelijk dat je Hem lief zal hebben. Dat is tevens het uitgangspunt bij het onderwijzen van je kinderen: het leren kennen van Hem staat gelijk aan het gaan houden van Hem. Toch klinkt dat iets makkelijker dan dat het daadwerkelijk is.

Om je kind liefde voor Allah bij te brengen dien je Allah de kern van de opvoeding te laten zijn. Uiteraard zijn er vele manieren te noemen om dit te doen. In dit artikel willen we de belangrijkste aspecten ervan benoemen op basis waarvan we verder kunnen borduren, ieder vanuit zijn/haar eigen creativiteit. Wat zijn de manieren om ervoor te zorgen dat Allah van je gaat houden?.

In de eerste plaats: we moeten een onderscheid maken op basis van de leeftijdsgroep waarin je kind zich bevindt. Wanneer we de leeftijd van 0-7 nemen ligt de focus op het leren kennen van alle eigenschappen van Allah die een directe positieve associatie oproepen zoals Zijn Barmhartigheid, Liefde, Genade etc. Ook is er in die fase aandacht voor de gevoelsmatig meer neutrale eigenschappen zoals dat Hij de Schepper en Voorziener is.

In de tweede leeftijdsfase van 7-14 jaar, wanneer de aandacht in de opvoeding verschuift naar het bijbrengen van meer verantwoordelijkheid en discipline, komen daar de eigenschappen bij betreffende rechtvaardigheid, balans tussen beloning en straf, etc. Dat wil zeggen: het complete plaatje zal ingekleurd gaan worden. Belangrijk: we zeggen dat deze zaken erbij komen. Met andere woorden: je biedt het gehele pakket aan in deze fase, niet slechts de zaken die ontbraken in de vorige opvoedperiode. Laten we voor nu kijken naar de eerste opvoedfase:

Praktische vormgeving

Hoe breng je liefde voor Allah bij aan je kinderen? Dat kent een aantal vormen. We noemen hier een drietal om een indruk te geven;

1. Het vormen van een voorbeeld voor je kind in het nastreven van de Goddelijke eigenschappen op je menselijke niveau. In andere woorden: je best doen om die prachtige namen en eigenschappen van Allah zoveel mogelijk zelf in de praktijk te brengen. Denk bijvoorbeeld aan: barmhartig zijn, vergevend zijn, nadruk leggen op het goede, etc.

Gedurende deze leeftijdsfase is het voornamelijk nog het focussen op je eigen ontwikkeling en je geduld met je kind. Het herkennen van goed gedrag en dat prijzen en daar is alles mee gezegd. Het eerste levensjaar van je baby is er dan ook met name voor het wennen aan je kind en jezelf klaarmaken voor de jaren die volgen. Daar waar je kind nog geen effect zal merken van je gedragingen is je partner je eerste proefkonijn.

2. Het je kind laten ervaren wat het is waarmee Allah ons voorziet. Ook hiervoor geldt weer: in deze fase is het voornamelijk oefenen richting jezelf en elkaar. Uiteraard doe je dit oefenen wel met je kind, dus je zegt wel als je kind heeft gedronken of gegeten dat je Allah ervoor dankt. Je zegt wel dat Allah die dingen heeft gegeven. Op die manier maak je jezelf ervan bewust en zal je het meer consistent kunnen toepassen als je kind wat ouder is.

3. Het leren kennen van de Koranische verhalen. Door te lezen over hoe Allah omging met Zijn profeten, wat Hij voor Zijn dienaren heeft klaargemaakt in het hiernamaals, hoe perfect hij de wereld schiep etc. Op die manier raak je bekend met die verhalen en leer je ze in de praktijk te vertellen op daarvoor gepaste momenten. Ook hiervoor geldt weer, oefen met je partner of gewoon met je kind wanneer de gelegenheid zich voordoet!

De juiste volgorde

Het niet navolgen van de richtlijnen qua leeftijdsfase kan tot problemen leiden. Daarbij is te denken aan een verstoorde relatie tussen het kind en Allah. De relatie dient te worden gebouwd op liefde, gevolgd door bewustwording van de link tussen de daden van ons als mens en de omgang daarmee van Allah in het goede en nadelige. Door de volgorde te veranderen of de fasen te snel te doorlopen kan je de opbouw van de relatie verstoren. Voor nu: maak jezelf bewust zodat je kind je hierin kan volgen in de jaren die zullen volgen.