Positieve en negatieve aandacht

Hoe je omgaat met het gedrag van je kind heeft groot effect op de toekomstige gedragingen van je kind. Doet je kind iets goeds en je geeft daarvoor waardering, dan zal het goede gedrag zich herhalen. Geef je alleen aandacht aan je kind wanneer er iets mis gaat dan zal je kind aandacht leren vragen op een negatieve manier. Dit heeft vervolgens ook weer effect op hoe je als ouder naar je kind kijkt en hoe je jezelf voelt.

Een goede benadering van het gedrag van je kind begint bij een belangrijke constatering: de zaken die we ongemerkt het fijnste vinden zijn vaak dingen die we nauwelijks waardering geven. Neem nu eens iets als een goede gezondheid. Hoe vaak danken we Allah voor het feit dat we gezond zijn? En hoe vaak vragen we Hem om ons te genezen wanneer we ziek zijn? Het mag duidelijk zijn: elke dag van ziekte vragen om genezing is makkelijker dan elke dag van gezondheid dankbaarheid tonen. Zo werkt het ook vaak met het gedrag van je kind. Elk moment dat je kind in alle rust zelfstandig aan het spelen is geniet je als ouder zijnde van de rust en stilte die dit je geeft. Zodra het kind echter iets verkeerd doet zijn we vaak snel met corrigeren.

Het snel zijn met corrigeren is niet per definitie verkeerd. Waar het hier echter om gaat is de manier waarop we omgaan met het gedrag wat we als fijn en wenselijk beschouwen (in dit voorbeeld het in alle rust zelfstandig spelen). Hoe meer we dit gedrag negeren, dat wil zeggen; niet complimenteren en er geen waardering voor tonen, hoe meer de balans zoek zal raken in datgene waarmee een kind de aandacht van de ouder zal proberen te krijgen. Dit kan tot in het extreme zo doorgaan. Veel mensen die aangeven kindermishandeling te hebben ervaren toen ze opgroeiden zeggen hierover: ik kreeg nooit aandacht van mijn ouders. Maar als ik iets verkeerd deed? Dan kreeg ik een pak slaag. Uiteindelijk had ik liever een pak slaag dan dat ik helemaal geen aandacht zou krijgen.

Het is de taak van de ouder om ervoor te zorgen dat het kind opgroeit op een manier die bij het kind het beste omhoog haalt. Het is de taak van de ouder het kind richtlijnen te geven in hoe dingen horen te gaan. Het is de taak van de ouder om een kind op te laten groeien op een manier die het kind helpt het beste uit zichzelf te halen, zelfvertrouwen te verkrijgen en zichzelf veilig en geliefd te voelen. Maar hoe kun je dit als ouder zijnde bereiken?

Positief gedrag VS negatief gedrag

Gedrag wat goed is dient gecomplimenteerd te worden. Dit begint al zo vroeg als bij een baby van een maand of 5-6 en blijft doorlopend aanwezig. Wanneer je als ouder zijnde ziet dat je kind iets goed doet dan geef je daar aandacht aan op een manier die voor je kind duidelijk maakt: door dit te doen zijn mijn ouders blij met mij en trots op mij. Dergelijke gevoelens zullen ervoor zorgen dat je kind het gedrag zal willen herhalen. De zaken waarvoor je waardering kenbaar maakt, en de manier waarop je dit doet, zullen mettertijd veranderen. Immers: naarmate de capaciteiten van je kind toenemen zal de norm ook veranderen.

De beloning voor goed gedrag

Wanneer we er de profetische overleveringen op naslaan dan zien we dat goede daden met het 10- tot 700-voudige worden gewaardeerd. En een voorgenomen daad, die door overmacht niet kon worden uitgevoerd? Die krijgt ook waardering! Wat betreft de slechte daden; Die worden wel als slecht gezien, maar er wordt geen “overtrokken” reactie op gegeven. Zo staat de reactie op een negatieve actie altijd keurig in verhouding, terwijl de reactie op een positieve actie omschreven kan worden als: het geven van een overdaad van waardering.

Benoem wat wenselijk is

Wanneer je kind iets doet wat je niet wenst dan is het belangrijk dit aan je kind duidelijk te maken. Maak duidelijk dat je het niet leuk vindt(1), maak duidelijk wat je precies niet leuk vindt(2) en geef je kind vervolgens andere idee├źn(3). Met dit laatste doelen we op het feit dat het niet genoeg is om je kind te vertellen wat niet mag. Integendeel: wil je verbetering? Dan zal je hiervoor zelf de suggesties moeten aandragen door bijvoorbeeld te zeggen: ik vind het niet leuk dat je op de muur tekent, dat is niet netjes. Je kan tekenen op het papier wat je hebt gekregen of in je kleurboek. Als je dat niet wilt ruim je het even netjes op en kun je met je andere speelgoed gaan spelen.

Herken goedheid en ervaar goedheid

Door deze tips toe te passen zal je als ouder zijnde ervaren dat je jezelf meer bewust maakt van de dingen die goed gaan en prijzenswaardig zijn. Je zal zien dat je meer rust ervaart omdat je de goede dingen leert zien, leert waarderen en erop inspringt door positief contact met je kind te hebben. Hierdoor is het op andere dagen eenvoudiger om met gedrag om te gaan dat we als lastig zouden kwalificeren. Help dus jezelf, help je kind, en help jullie relatie. Hoe? Door actief meer aandacht uit te laten gaan naar alles wat er wel goed gaat en wat positief is. En door vooral niet te blijven hangen in het negatieve.