Wat doet een pedagoog?

Wat is pedagogiek nu eigenlijk en wat doet een pedagoog? De meeste mensen zullen zeggen “iets met opvoeding”. En dat is inderdaad het eenvoudige antwoord. Om duidelijk te maken wat je van deze website mag verwachten leggen we het graag wat specifieker uit. We hopen dat dit helpt om je een goed beeld te geven van wie we zijn en wat we doen. Maar vooral ook: waar de grenzen van ons werk liggen.

Pedagogiek is de wetenschappelijke benadering van opvoeding en wil ook nog wel eens opvoedkunde of opvoedingsleer worden genoemd. Een pedagoog is daarmee iemand die zich de opvoedingsleer eigen heeft gemaakt. Dat hoeft niet perse te betekenen dat hij of zij zelf kinderen zal opvoeden. Net zoals niet iedere opvoeder door het opvoeden van kinderen automatisch een pedagoog is.

Van een pedagoog mag je de volgende zaken verwachten;

Opvoeden: als pedagoog hoor je op een goede manier met kinderen om te kunnen gaan. Wanneer ouders moeite hebben om op een goede manier met hun kinderen om te gaan kunnen ze de hulp van een pedagoog inroepen. Hij/zij werkt er dan aan om samen met de ouders een goed opvoedingsklimaat neer te zetten. Of simpeler gesteld; de ouders leren om hun kind op te voeden.

Objectief onderzoek: voor het verkrijgen of herstellen van een goed opvoedingsklimaat moet een pedagoog objectief onderzoek te kunnen doen. Hierbij is het mogelijk bepaalde testen uit te voeren om mogelijke oorzaken van gedrag te achterhalen. Dit alles is dus gerelateerd aan de opvoeding. Wanneer een pedagoog denkt dat er sprake is van bijvoorbeeld stoornissen dan zal altijd doorverwezen worden naar een specialist op dit gebied.

Begeleiden: Als er een aanpak is vastgelegd is de pedagoog in staat de betrokkenen te begeleiden. Samen werk je dan aan het samen afgesproken doel. Een pedagoog kan zowel ouders als kinderen stimuleren bepaalde zaken aan te leren of juist af te leren. De pedagoog is daarbij de ondersteunende factor, het daadwerkelijke werk dient door de betrokkenen te worden verricht.

Daarnaast is een pedagoog in staat om training en voorlichting te verschaffen over opvoeding. Zo is de hij/zij in staat op zowel groepsniveau als persoonlijk niveau kennis over te dragen.

Lees hier wat we bedoelen met islamitisch opvoeden.

Tagged as: