Seksualiteit: taboes doorbreken

In een samenleving waarin seksualiteit expliciet aanwezig is, is het noodzakelijk dat ouders over dit thema in gesprek gaan met hun kinderen. Het is tijd een taboe te doorbreken, voorlichting te geven, en niet alles over te laten aan het kind zelf. Wellicht is dit niet altijd makkelijk, maar opvoeden is per definitie niet eenvoudig. En, beste ouder, wanneer u er niet over spreekt met uw kind, wie zal dan hun informatiebron zijn?

Het is een onderwerp waarover veel ouders liever niet spreken, en ook een onderwerp waarover veel jongeren niet perse graag met hun ouders in gesprek gaan. Daarnaast vormt het onderwerp binnen religieuze gemeenschappen (waaronder de moslimgemeenschap) veelal een taboe. Toch is het van groot belang dat ouders dit taboe rondom seksualiteit doorbreken. Hieronder kort een aantal redenen waarom dit van belang is voor het kind.

Seks voor het huwelijk

Vele onderzoeken op het gebied van jongeren en seksualiteit wijzen uit dat steeds minder jongeren het huwelijk zien als een voorwaarde voor een seksuele relatie. Voor de moslimgemeenschap ziet ongeveer een derde van de jongens en de helft van de meisjes een huwelijk als voorwaarde voor het hebben van geslachtsgemeenschap. Jongeren hebben steeds eerder steeds meer ervaring en met name jongens zien het als een vereiste om alles uit te proberen op het gebied van seksualiteit. Wanneer je als ouder een bepaalde mate van kuisheid verwacht van je kind dan is het goed met dit soort feiten bekend te zijn. Het kennen van dit soort onderzoeken kan jou als ouder zijnde helpen om na te denken over de benadering van niet alleen een thema als seksualiteit, maar ook een thema als het huwelijk.

Een praktisch voorbeeld: veel ouders verwachten dat hun kinderen gaan studeren, daarna werk vinden, zelfvoorzienend worden en vervolgens (pas) gaan trouwen. Trouwen terwijl je nog op school zit? Dat kan eigenlijk niet. Dit resulteert erin dat jongeren later gaan trouwen, veelal midden 20 begin 30, terwijl de seksuele behoeftes die zij hebben niet minder worden. Ook de beelden waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd via o.a. media, reclame en internet zorgen voor een niet aflatende stroom aan aandacht op relaties, liefde en seksualiteit.

Wanneer je als ouder verwacht dat je kind wel naar GTST kan kijken en bollywood-films kan zien, maar de gevoelens die de mensen in die serie tonen zelf niet in zich draagt dan heb je het mis. De blootstelling aan dergelijke beelden kan het verlangen naar intimiteit alleen maar opwekken. Het is dan ook de vraag of het realistisch is om van je inmiddels volwassen geworden kind te verwachten dat ze deze gevoelens zo lang links laten liggen omdat jij, als ouder zijnde, het nog te vroeg acht voor een huwelijk.

Pornografie

Uit onderzoek blijkt dat jongeren rond de leeftijd van 11 jaar voor het eerst geconfronteerd worden met pornografisch beeldmateriaal. Een aantal artikelen over pornografie en de effecten ervan zullen op deze site worden gepubliceerd om meer inzicht te geven in de effecten van porno op de persoon die het kijkt en op diens omgeving. Wanneer je als ouder geen idee hebt van de effecten van internet op de seksuele opvattingen van je kind dan kan dit ernstige gevolgen hebben. Pornografie staat immers zover af van de realiteit dat het de opvattingen van je kind van jongs af aan volledig overhoop kan gooien.

Het is dan ook verstandig om na te denken over de toegankelijkheid van tv en internet in je huis. Denk daarbij aan onderwerpen als; welke programma’s kijken we (als ouders zijnde) wel en wat niet. Welke dingen mag mijn kind wel en niet zien. Heeft ons kind een tv of pc in diens slaapkamer. Maak ik gebruik van een controleprogramma om te zien wat mijn kind op het internet doet, etc. Ook regels rondom het gebruik van mobiele telefoons vallen hier uiteraard onder.

Lichaamsbeeld

In een wereld waarin echt nauwelijks meer van nep is te onderscheiden, waarin schoonheidsidealen onrealistisch en ongezond zijn en natuurlijke schoonheid steeds meer de uitzondering vormt in plaats van de norm is het goed ook dit onderwerp bespreekbaar te maken. Kinderen dienen van jongs af aan te begrijpen dat ze mooi zijn in de ogen van degene die van ze houden. Dat schoonheidsidealen niet een doel op zich zijn, maar dat een goede omgang met het eigen lichaam op het gebied van voeding, maar zeker ook op het gebied van kleding en het maken van eigen keuzes een groot goed is.

Wanneer je kind leert dat het niet hoeft te voldoen aan schoonheidsidealen, dat het uitgangspunt is dat het goed voor zichzelf zorgt, en dat het kind beseft dat schoonheidsidealen veelal onrealistisch en ongezond zijn hoeft het zich ook minder druk te maken over het eigen uiterlijk. Ook het verschil tussen een kind en een volwassene dient daarbij duidelijk te zijn. Het kind zal moeten gaan leren dat het nooit hetzelfde kan zijn als een volwassene vanwege de kenmerkende verschillen tussen het lichaam voor en na de puberteit.

Zo zijn er verschillende elementen gekoppeld aan het thema seksualiteit. Stuk voor stuk hebben deze onderwerpen effect op de weerbaarheid van je kind, op je opvattingen aangaande het thema seksualiteit, op het zelfbeeld en lichaamsbeeld etc. Bespreek het thema met je kind zodat je als ouder zijnde de sturende factor bent in de opvattingen van je kind, laat dit niet  over aan derden of, erger nog; het internet. We hopen met deze beknopte bespreking een eerste indruk te hebben gegeven van de omvang van dit onderwerp en zullen hierover in andere artikelen verder spreken.