Islamles. Hoe vul je dat in?

Als ouder heb je de keuze je kinderen zelf islamles te geven, of dat uit te besteden aan een school of moskee. Beide hebben zo hun voor en tegens. Hoe zou je hier zelf goed invulling aan kunnen geven als ouder? Dat bespreken we in dit artikel aan de hand van een aantal praktische tips.

#1: Maak een realistische inschatting van tijd. Daarbij gaat het niet om wat je idealiter zou willen doen, maar wat je denkt op continue basis denkt te kunnen investeren. Het is namelijk belangrijker dat er continuïteit is, dan dat er ineens een enorme berg tijd vrij komt, waarbij je niet weet of je het vol kan houden. Dus neem een tijd in je hoofd. Haal daar nu nog wat vanaf. Begin daarmee.

#2: Maak duidelijk wat voor jou belangrijk is. Dit kan van alles zijn om allerlei verschillende redenen. De ene ouder zal het leren van het Arabisch belangrijker vinden, terwijl de andere ouder meer waarde zal hechten aan het leren van de Koran. Weer een ander wil het kind veel leren over de profeten, etc. Door voor jezelf uit te schrijven waar je prioriteiten liggen, kan je die ook goed opdelen in het opgemaakte tijdsframe.

#3: Het indelen van het tijdsframe. Niet alles hoeft te passen in het tijdsframe. Niet overal hoef je op dezelfde manier aandacht aan te besteden. Dit alles hangt samen met de 2 voorgenoemde punten. Kies in ieder geval meerdere dingen. En bedenk jezelf: kort is beter.

#4: Houd het kort. Je kind is bekend met korte periodes aandacht te focussen op 1 onderwerp, om daarna naar andere onderwerpen over te schakelen. Laat je dus niet verleiden tot het plaatsen van alle eieren in één mandje en daar alle tijd aan op te maken. Pak meerdere topics.

#5: Werd met tijd, niet met resultaten. De resultaten komen, ook als er een mindere dag, week of maand is. Meer tijd zal niet leiden tot meer resultaten.

Wat kan je zoal met een kind doen? Hieronder een lijstje met suggesties in willekeurige volgorde:

  • Koran reciteren
  • Koran memoriseren
  • Koranische verhalen bespreken
  • Verhalen van de profeten bespreken
  • Verhalen uit het leven van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, bespreken
  • Praten over hoe Allah alles geschapen heeft en wat onze verantwoordelijkheid is t.o.v. Zijn schepping
  • Samen een religieus boekje lezen
  • Een islam-quiz houden
  • Samen een knutselwerk maken met een religieuze connectie, zoals bijvoorbeeld slingers voor eid, of een kabah.

Afhankelijk van de leeftijd van je kind kan je hier dingen weglaten of juist aan toevoegen. Je kan ervoor kiezen sommige onderdelen dagelijks, en andere onderdelen wekelijks te laten terugkomen. Het belangrijkste is dat je dit alles afstemt op de prioriteiten die je hebt gesteld.