Kindermisbruik

Een onderwerp waar je als ouder liever niet aan wil denken is kindermisbruik. Het zal vaak voelen als iets wat jouw kind niet zal overkomen, maar statistisch gezien is die kans groter dan je denkt. Hoe ga je als ouder hiermee om, en wat doen we als gemeenschap om dit te voorkomen?

Als ouder heb je de verantwoordelijkheid om je kind religieus op te voeden. Binnen de islam is kindermisbruik uiteraard volledig verboden. Maar dat het verboden is vanuit de islam, wil niet zeggen dat het niet voorkomt in de moslimgemeenschap. Misbruik is iets wat vaker voorkomt in gesloten gemeenschappen, en minder snel naar buiten gebracht zal worden door die gemeenschappen. Hieronder in willekeurige volgorde een paar belangrijke topics om over na te denken.

Misbruik? Het is vaak een bekende.

In bijna alle gevallen is bij misbruik van een minderjarige een bekende de dader. Dat klinkt misschien heftig, maar het is erg logisch. Een minderjarig kind heeft niet zoveel vrijheid om te gaan en staan waar het wil. Daardoor is het praktisch gezien bijna onmogelijk dat de dader een onbekende is. In 2016 werd bekend gemaakt dat slechts bij 7% van de gevallen, de dader een volslagen buitenstaander was.

Aangifte doen is een morele plicht.

Wanneer je als ouder een kind hebt dat is misbruikt, kan er van alles door je heen gaan. Je wil rust en veiligheid voor je kind. Je kan een schuldgevoel hebben. Je kan bang zijn voor reacties uit je omgeving. Je kan je schamen om allerlei redenen.

Al die emoties zouden je niet moeten afleiden van het feit dat, nu je ervan weet, het jouw plicht is anderen te beschermen tegen de dader. Aangifte doen is daarvoor de enige juiste weg. Doe je geen aangifte, dan bestaat de kans dat de dader zonder problemen doorgaat met diens gedrag.

Er is professionele hulp beschikbaar.

Ook al denk je dat je er alleen voor staat, dat hoeft niet zo te zijn. Er is professionele hulp beschikbaar. Slachtofferhulp kan ondersteuning bieden bij (het vermoeden van) misbruik. Weet je dus niet wat je moet doen? Schakel hen in. Want nogmaals, hulp zoeken moet altijd.

Laat je niet religieus chanteren.

Ook binnen de moslimgemeenschap komt misbruik voor. Maak je dit mee, laat je dan niet wijsmaken dat dit normaal is, of dat je geen hulp moet zoeken of aangifte moet doen. Redenen die hiervoor naar voren worden geschoven zijn de plicht om andermans zonden te bedekken. Ook de reden dat het kind in de toekomst geen partner zal kunnen vinden kan gebruikt worden. Deze, en iedere andere reden is geen correcte reden om geen actie te ondernemen. Het zijn slechts manieren om het slachtoffer gepaste hulp te ontzeggen en de daders vrijuit te laten gaan.

Je verantwoording als ouder.

Je kind naar de moskee brengen voor Arabische les of het leren van de Koran? Zorg dan ook dat je weet wie de docent is. Zorg dat je weet of de docent ook echt een leraar is, of een enthousiaste hobbyist met de benodigde kennis. Zorg dat je weet van je kind en van andere ouders hoe de leraar het doet voor de klas en in de omgang met kinderen.

Laat kinderen ook niet zomaar langere tijd alleen met andere volwassenen, ook niet als het bekenden zijn. Zorg voor een open communicatie met je kind. Zorg dat je kind weet dat wat het ook zegt of ervaart, dat jij een veilige haven bent.

Je verantwoording als organisatie zijnde.

Als moskee/weekendschool/school/etc. zijnde: een lesaanbod is fijn. Maar geef alleen les met capabele docenten. Bij voorkeur docenten die een docentenopleiding of pedagogische opleiding hebben gehad. Laat hen ieder leerjaar opnieuw een VOG afgeven. Stel duidelijke grenzen op, zoals dat een docent niet alleen mag zijn met een leerling en geen thuisonderwijs mag geven. Organiseer kennismakingen met docenten en ouders. Zorg voor een protocol bij misstanden.

Wanneer we kinderen leren over de islam dan is dat een verantwoordelijke zaak. Het is tijd geworden dat wie die verantwoordelijkheid verder professionaliseren. Er zijn uiteraard allerlei manieren te noemen, buiten voorgenoemde, die daarbij helpen. Het is aan iedere organisatie om daarmee aan de slag te gaan. Ook is het aan iedere ouder om hiernaar te informeren bij de moskee-organisatie.

Kindermisbruik is iets wat alleen samen bestreden kan worden. Daarbij moeten goede voorzorgsmaatregelen worden genomen. Dus vraag je eens af, wat doe ik hieraan?