Wereldkind: de methode

Sinds enige tijd is er een nieuwe uitgeverij zichtbaar in België; Plataan. Het eerste werk van hen wat me onder ogen kwam: deel 3 en 4 van het leerwerkboek “Wereldkind”. Het gebeurt niet veel dat er onderwijsmethodes uitkomen, dus dat vroeg om een review. Voor het leesgemak en een eerlijk overzicht is deze recensie beperkt tot leerwerkboek 3.

Op de website van de uitgeverij lees ik het volgende: “WERELDKIND is het leerwerkboek voor het vak islamitische godsdienst in het lager onderwijs en voldoet aan alle inhoudelijke vereisten van het leerplan islamitische godsdienst.” Met andere woorden: ik mag een professioneel boek verwachten.

Verder lees ik: “De beschikbare boeken zijn niet volgens de leerplannen of zijn niet aangepast aan onze maatschappij. Spijtig genoeg zijn er jongeren die, door gebrek aan basiskennis, ten prooi vallen aan verkeerde bronnen. Daarom gingen we zelf aan het werk om een methode te ontwikkelen die dicht bij de leefwereld van de leerlingen staat. […] We helpen uw leerlingen om vanuit betrouwbare bronnen met behulp van moderne media, te zoeken naar antwoorden op levensbeschouwelijke, maatschappelijke en actuele vraagstukken.”

Daarmee stel je jezelf een hoog doel als uitgeverij. Of, zo mag je stellen, leg je de lat waar je die mag verwachten van een onderwijsmethode. Laten we beginnen waar we dit altijd doen, en gaandeweg ook kijken of het boek voldoet aan de door de uitgeverij zelf gestelde eisen.

Vormgeving

De vormgeving van het boek sluit keurig aan bij de doelgroep van het boek. Er is middels kaders en handig hoofdstukgebruik heel duidelijk waar ieder onderdeel start en stopt. Het boek is A4 formaat en is daarmee fijn van omvang. Het feit dat het een werkboek is maakt dat er voldoende ruimte is om in te werken. De uitsparingen zijn daarvoor ruim genoeg.

Wat betreft de illustraties: deze zijn passend bij de onderwerpen. Wel valt hier op dat er geen duidelijke lijn is tussen de afbeeldingen. Daardoor zijn sommige erg donker, anderen juist weer overbelicht, en er is geen consistente uitstraling. Ook zijn niet alle teksten duidelijk te lezen vanwege een niet perfecte match tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur van het kader.

Als het gaat om de toegankelijkheid van de werkboeken voor beide sekses; hier is voldoende rekening mee gehouden. Er worden voorbeelden besproken van zowel jongens als meisjes. Die balans maakt dat beiden zich aangesproken zullen voelen. Erg belangrijk in een wereld waarin de focus vaak nog erg op jongens ligt. Ook leuk is dat er een lego-set bij zit die kinderen gaan gebruiken bij praktische opdrachten.

De content

Het boek bespreekt onderwerpen als diverse godsdiensten, het leven van de profeet Mohammed, gedrag en 4 van de 5 zuilen van de islam (gebed, armenbelasting, vasten en de bedevaart). Dit is gedaan vanuit een islamitisch perspectief.

Over de theologische benadering wil ik graag een drietal kanttekeningen maken.

  1. De gebruikte bronnenlijst is erg algemeen. Verwijzen naar een handvol boekwerken zegt vrij weinig over je daadwerkelijke brongebruik. Zeker omdat dit brongebruik afhankelijk is van interpretatie. Het is niet dat er iets vreemds staat genoemd in de boeken. Het is vooral dat de transparantie hierbij beter zou kunnen.
  2. Het is niet duidelijk of er een bepaalde wetsschool is aangehouden bij de theologische insteek van het boek. Wanneer dit zo zou zijn, al was het maar als verklaring op de site, dan zou dit boek sneller omarmt kunnen worden door moskeeën.
  3. Het geloof in Allah is in deel 4 pas ter sprake gebracht als een hoofdstuk. Ik vind dit vanuit opvoedkundig en theologisch standpunt niet logisch. Alles begint met Allah.

Deze opmerkingen doen niets af aan het feit dat het boek in diens geheel goed in elkaar steekt. Het bespreekt religieuze thema’s op een duidelijke manier.

Is het boek pedagogisch verantwoord?

Het boek is onderdeel van een reeks. Daardoor mist het niet zozeer bepaalde onderdelen, omdat deze worden besproken in andere delen. De dingen die de auteur wil vertellen zijn nuttig en ook duidelijk herkenbaar als belangrijke religieuze zaken. De manier van vertellen is prettig.

Waar ik een concrete mogelijkheid tot verbetering zie is het taalgebruik. Dit is een veelvoorkomend punt bij recensies. Boeken die worden geschreven door ouderen, zijn qua taalgebruik zelden volledig geschikt voor jonge leeftijdsgroepen. Ook dit 3e leerwerkboek van de methode van Plataan valt hieronder. Niet alleen is de woordkeuze soms niet passend voor de doelgroep, ook is er grammaticaal nog het één en ander op te merken.

Eindconclusie

Het is mooi om te zien dat er een complete methode is gemaakt voor scholen. Deze methode lijkt ook bruikbaar voor moskee-onderwijs en thuis-onderwijs. Ik beoordeel uiteraard dit boek op basis van dit boek, over de rest van de methode kan ik geen uitspraken doen, maar het geeft wel een algemeen idee van wat men kan verwachten.

Wanneer men in volgende uitgaven in staat is illustraties, taalniveau en grammatica recht te trekken zou dat het werk compleet maken. Maakt de methode de geciteerde voornemens waar? Om daarop bevestigend te antwoorden is het nodig de gehele methode te lezen. Dit deel is in ieder geval bemoedigend.

Eindoordeel: 4.5 uit 5

Dit boek kopen? Dat doe je in de webshop van Plataan, klik hier om direct naar het boek te gaan.