Opvoeden is keuzes maken

Het islamitisch opvoeden van kinderen is een uitdaging in een maatschappij als Nederland met al haar diversiteit. Ouders worden dagelijks geconfronteerd met keuzes die ze moeten maken. Keuzes die gaan over de manier waarop ze invulling wensen te geven aan de opvoeding van hun kinderen.

Wanneer je als jonge moslimouder kinderen krijgt is dat in de eerste plaats een grote zegen. Het is een zegen die komt met bepaalde verantwoordelijkheden waarmee je als ouders zijnde natuurlijk zo goed mogelijk om wilt gaan. Hoe ouder je kind zal worden hoe meer je uitgedaagd zal worden in het vormgeven van je opvattingen inzake het leven (als moslim zijnde) in een samenleving waarin moslims een religieuze minderheid vormen. De islam brengt immers bepaalde richtlijnen met zich mee en het is de vraag hoe je omgaat met die richtlijnen als het je kinderen betreft. Simpel gesteld: hoe ga je om met opvoedingsvraagstukken die zeer concreet verbonden zijn aan je religie? Hieronder een aantal van die vraagstukken.

Gebed

De afgelopen 14 jaar heb je samen met je kind kunnen werken aan het aanleren en onderhouden van het gebed. Een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven en een enorm belangrijk onderdeel van de islam. Nu je kind volwassen is geworden is het de vraag hoe je dit blijft stimuleren. Doe je dit door samen te bidden thuis, het te stimuleren op school en werk en door samen de moskee te bezoeken of heeft je kind behoefte aan minder supervisie en meer vertrouwen?

Eten en drinken

Je kind zal over eigen geld beschikken en ongezonder gaan eten, dat hoort erbij in de puberteit. Hoe zorg je ervoor dat je kind zich blijft houden aan de religieuze richtlijnen omtrent dit onderwerp? Door de gewoonte aan te leren in de jaren ervoor heb je een basis gelegd. Stimuleer je dit door het expliciet te benoemen of zoek je daarnaast ook naar mogelijkheden om je kind niet buitengesloten te laten voelen wanneer hij zich in een omgeving mengt waar weinig mensen dezelfde voedselvoorschriften kennen?

Feesten

Op het voortgezet onderwijs komen er wellicht schoolfeesten en uitjes waarbij je jezelf niet volledig comfortabel voelt. Waar trek je dan een grens, hoe maak je daar afspraken over en hoe blijf je consequent? Door na te denken over die vragen ben je beter voorbereidt op het moment dat de situatie zich voor zal doen.

Conclusie

Als ouder wil je dat je kinderen hun weg en plaats vinden in deze samenleving en dat ze gelukkig zijn. Culturele en religieuze waarden vormen een belangrijk deel van wat je als ouders aan je kinderen wilt meegeven. Soms botsen die waarden met andermans waarden en idee├źn. Daar waar je als ouder die keuzes voor jezelf al hebt gemaakt gaan je kinderen in deze periode steeds bewuster die keuze moeten maken. Het past bij deze periode om na te gaan hoe je hen kan steunen en motiveren.