Hijab dragen of niet?

Je kind is jong en draagt af en toe de hijab. Dat levert reacties op van zowel moslims als niet-moslims. Die reacties zijn niet altijd even positief. Is het wel verstandig een jong kind een hijab te laten dragen? Is het niet beter om daar pas op latere leeftijd mee te beginnen?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: het besluit over wanneer het oke is dat je kind de hijab gaat dragen, is aan jou als ouder. Als vervolgens heel de wereld om je heen op zijn kop gaat staan, maakt dat nog niet dat je keuze verkeerd is. Je kan voordat je een besluit neemt advies inwinnen bij mensen waarvoor je respect hebt. Heb je een besluit genomen en komt daarop kritiek, dan is het aan jou om daar goed mee om te gaan.

Wat betreft hen die kritiek geven: doe dit nooit in het bijzijn van het kind. Dat doet iets met de gevoelens van het kind. Wil je erover spreken met de ouder van het kind? Doe dat dan door vragen te stellen en interesse te tonen. Als jij de achtergrond van de gemaakte keuzes niet kent, is jouw mening geen knip voor de neus waard.

Religieuze invalshoek

Dan het religieus pedagogisch uitgangspunt. De hijab is een verplichting voor de volwassen moslimvrouw. Dit is de algemene mening binnen elke theologische denkrichting. Uitzonderingen heb je altijd, maar dat zij die zich daarop beroepen hard schreeuwen, maakt nog niet dat zij gelijk hebben. De hijab is onderdeel van de islam, zo simpel is het. De vraag zit hem dus vooral in: wanneer begin je daarmee?

Er is geen voorgeschreven leeftijd om te beginnen met de hijab behalve het moment van volwassenwording. Bij het gebed zie je dit wel terug, waardoor je op basis daarvan makkelijker een claim zou kunnen maken. Bij de hijab is dit dus volledig aan de ouder gelaten. Daarbij grijpen ouders vaak terug op het principe: jong geleerd is oud gedaan. Maar er is ook het principe dat wanneer je een jong kind ergens toe dwingt, dit op latere leeftijd averechts kan werken.

Het is voor de gemiddelde buitenstaander belangrijk te begrijpen dat kinderen nu eenmaal graag hun ouders imiteren. Dit doen ze in spraak, handelingen en waar mogelijk ook in kleding. Kinderen doen dit automatisch en doen dit dus ook bij de hijab. De veronderstelling dat een jong kind met hijab dus gedwongen is en dit met tegenzin doet, is een verkeerd uitgangspunt.

Verantwoording v/d ouder

Terug naar jou als ouder. Wanneer het gaat om de hijab dan kan je dit je kind zeker van jongs af aan meegeven. Je kan dit doen door er heel consequent mee te zijn, maar zeker tot de leeftijd van 7 is dat niet wenselijk. Vraagt je kind erom? Geef er dan aan toe. Stel je het zelf eens voor aan je kind en wil je kind niet, ga er dan niet op door. Dat is hoe simpel het is.

Naarmate je kind vervolgens ouder begint te worden kan je meer en meer uitleg geven over de rol van de hijab. Bij het gebed zal je kind de hijab al gaan dragen, en je kan dit uitbreiden naar andere gelegenheden. Dit kan je stapsgewijs blijven uitbreiden totdat het dragen van de hijab de norm is geworden voor aanvang van de volwassenheid.

Moet je kind de keuze om de hijab te gaan dragen niet zelf maken dan, op latere leeftijd, zoals mensen soms zeggen. Het antwoord daarop is nee. Jij geeft als ouder mee wat je belangrijk vindt binnen de opvoeding. Denk aan goede manieren, het geloof in Allah en het gebed. Waarom zou de hijab daarop een uitzondering moeten vormen?