Mensen zullen praten

Ken je de uitspraak: “Wat zullen de mensen wel niet zeggen?” Dan weet je dat een goed imago belangrijk is voor de persoon die het zegt. Helaas wil het soms ook zeggen: de schijn ophouden dat alles goed zit, is belangrijker dan de bestaande problemen duurzaam aanpakken.

Het gevolg van mooi weer spelen voor de buitenwereld? Die zijn negatiever voor je gezin dan je door hebt. Want als je de problemen in je gezin niet op wil lossen, maar ze onder het tapijt schuift, zal vroeg of laat de bom barsten, of het verval alsnog onomkeerbaar zichtbaar worden.

Daarnaast heeft het onder het tapijt schuiven van problemen ook andere effecten. Ouders die de zonden van hun kinderen niet willen bespreken. Ouders die hun kind liever verbannen uit het gezin, dan te zeggen: we gaan dit samen oplossen. Alles onder het mom van “het is beschamend om dit te bespreken”. Met als gevolg dat kinderen niet meer met hun ouders durven te praten, en ouders niet meer weten hoe ze tot hun kind kunnen doordringen.

Gooi het roer om

Er kunnen momenten komen dat je kind iets doet wat religieus en/of sociaal onwenselijk is. Jij hoort er vervolgens alles aan te doen om je kind te helpen herhaling te voorkomen. Hoe je dat doet?  Niet door je kind af te wijzen of te verbannen uit het gezin, dat heeft namelijk vaak nog slechtere gevolgen dan de initiĆ«le situatie. Het welzijn van je kind is toch echt belangrijker dan wat mensen zeggen.

Je gooit het roer om door bereidwillig te zijn om over alles te praten met je kind. Bij die gesprekken is het jouw taak als ouder om je in te leven, te leren begrijpen waarom je kind iets wil of heeft gedaan, om vervolgens een religieus correcte sturing te geven aan het handelen van je kind. Kijkend naar de profetische overleveringen dan zien we een geduldige houding en sturing naar het goede. Niet het afbreken van de bestaande goedheid, vanwege een enkele onwenselijke daad.

Steun je kind en geeft sturing naar het goede. Mensen praten altijd. Het is de tevredenheid van Allah die we zoeken, niet die van de mensen.