School voedt je kind niet op

Het idee dat een islamitische basisschool een goede moslim van je kind maakt is nogal gewaagd. Het is niet de taak van de basisschool om jouw kind religieus op te voeden. Natuurlijk, het kan (afhankelijk van de school) een goede aanvulling zijn. De basis van een religieuze opvoeding ligt echter thuis, bij de ouder(s) en het gezinsleven.

In veel gezinnen zal het een keuze zijn waarover men nauwelijks nadenkt: ik ben moslim en er is een islamitische basisschool in de buurt. Dus: mijn kind gaat naar een islamitische basisschool. De verwachting van de school is wat vervolgens erg belangrijk is. Kan je als ouder verwachten dat je kind “de islam” meekrijgt op school? Kan je verwachten dat je zelf een stapje minder kan doen, omdat jouw kind naar een islamitische basisschool gaat?

Het antwoord daarop is: nee. Je maakt het jezelf wellicht makkelijker, omdat een zorgvuldig gekozen islamitische basisschool ondersteunend kan werken in de opvoeding. Let op “een zorgvuldig gekozen basisschool”. Dat wil zeggen dat jij weet wat kinderen er daadwerkelijk meekrijgen van de islam. En dat is enorm verschillend van school tot school!

Ik ben op scholen geweest met gebedsruimten voor de kinderen, waar ze uitgebreid eid vieren en thema-weken hebben rondom ramadan, hadj, etc. Ik ben ook op scholen geweest waarbij men 1 uur per week islamles kreeg en vrij had met de feestdagen. Als ouder moet je weten wat de school doet en niet doet, zodat je hier rekening mee kan houden.

Wat jouw uitgangspunt moet zijn

Het idee dat je kind een kopie van jou zal worden is een redelijk uitgangspunt. Je kind zal overnemen wat het op dagelijkse basis tot zich krijgt. Dus ziet het kind biddende en Koran lezende ouders, dan zal dat veel makkelijker overgenomen worden, dan wanneer de ouders dit niet doen en hiervoor op de school rekenen.

Ben jij tevreden over je religieuze niveau? Geeft jouw omgang met de islam een goede indruk aan je kind van wat het wil zeggen een moslim te zijn? Mooi. Weet je van jezelf dat je tekort schiet en wens je meer voor je kind, dan is er voor jezelf als eerste werk aan de winkel.

Daarbij is het enorm belangrijk te weten wat jouw doelen zijn in het opvoeden van je kind. Vervolgens kijk je wat daarbij het beste aansluit, welke school, welke buitenschoolse lessen, welke vriendengroep, etc.

Terug naar het begin: de school kan een ondersteunende factor zijn in jouw opvoeding, Neem echter nooit klakkeloos aan dat (omdat een school zichzelf islamitisch noemt) zij die ondersteunende rol volledig kunnen dragen. Laat staan dat zij datgene zullen kunnen doen wat jijzelf niet doet, de school zal nooit een vervanging kunnen zijn voor wat thuis niet gedaan wordt.