Opvoeden is keuzes maken

Het islamitisch opvoeden van kinderen is een uitdaging in een maatschappij als Nederland met al haar diversiteit. Ouders worden dagelijks geconfronteerd met keuzes die ze moeten maken. Keuzes die gaan over de manier waarop ze invulling wensen te geven aan de opvoeding van hun kinderen. Toch is  het niet de diversiteit van Nederland die de grootste reden vormt achter de uitdaging.