Seksualiteit: taboes doorbreken

In een samenleving waarin seksualiteit expliciet aanwezig is, is het noodzakelijk dat ouders over dit thema in gesprek gaan met hun kinderen. Het is tijd een taboe te doorbreken, voorlichting te geven, en niet alles over te laten aan het kind zelf. Wellicht is dit niet altijd makkelijk, maar opvoeden is per definitie niet eenvoudig. En, beste ouder, wanneer u er niet over spreekt met uw kind, wie zal dan hun informatiebron zijn?