De grenzen van goedheid richting ouders

Er kan vrijwel niet over opvoeding worden gesproken of er is aandacht voor het welbekende Koranische vers waarin o.a. is aangegeven dat kinderen geen “oef” tegen hun ouders dienen te zeggen. Er is een bepaalde eis van goedheid die kinderen dienen te tonen jegens hun ouders en de verwachtingen zijn hoog. Maar dat is niet een eenzijdige kwestie. Daarom voor nu wat gedachten bij dit thema middels dit artikel.