Hemel en hel gebruiken bij opvoeding

Soms horen we het nog wel eens; de dreiging met de hel ter voorkoming van, of bestraffing na, slecht gedrag van kinderen. Ouders willen in een dergelijk geval altijd erg duidelijk zijn; goede daden combineer je met de hemel en slechte daden combineer je met de hel. Een totaal ongenuanceerd beeld wat niet slechts een halve waarheid is, het kan ook nadelig uitwerken op de religieuze vorming van je kind.