Lezingen

Een lezing over islamitisch opvoeden? Dat kan! Met regelmaat verzorgen we lezingen op islamitische basisscholen. De focus ligt daarbij altijd op de basisprincipes van islamitisch opvoeden en praktische tips waarmee je als ouder gelijk aan de slag kan. Hieronder een drietal voorbeelden. Voor specifieke wensen kan altijd contact worden opgenomen.

Islamitisch opvoeden: een introductie

Een introductie tot islamitisch opvoeden. Met daarin aandacht voor religieuze diversiteit, verschillende opvoedfasen en hoe deze in het algemeen ingevuld worden.

Islamitisch opvoeden: aan de slag

Een workshop met aandacht voor de basis van islamitisch opvoeden, met een focus op een plan van aanpak. We kijken naar onszelf, naar ons kind en naar de manier van doelen stellen. Hoe die doelen waarde krijgen, en welke richtlijnen er gelden voor de uitvoer ervan zal ook worden besproken.

Islamitisch opvoeden: taboes doorbreken

Niet elk onderwerp is even eenvoudig te bespreken. Denk dan met name aan het effect van opvoeden op de weerbaarheid van je kind. Denk aan seksuele voorlichting. Denk ook aan te weinig of teveel verwachten van je kind en de gevolgen ervan. Denk aan extremisme in ouderschap. Een presentatie die de noodzaak van positieve ouderbetrokkenheid en openheid in de ouder-kind relatie benadrukt.

Goed om te weten:

Omdat lezingen veel tijd kosten, en dit project een hobby is, verwachten we van jou als school dat je bijdraagt aan dit project, wanneer je een lezing aanvraagt. Dit in de vorm van een vrijwilligersvergoeding en vergoeding van reiskosten.

Bij een aanvraag is het belangrijk om specifiek te zijn in de volgende punten:
– Datum van voorkeur
– Tijd van voorkeur
– Thema van voorkeur
– – Bij een voorkeur voor een ander opvoedkundig thema: een concrete omschrijving hiervan
– Compleet adres van de locatie: straat, nummer, postcode en plaats.