Slaan als opvoedmiddel

Onder moslims spreekt men vaak over de overlevering die (vrij vertaald) stelt dat het kind op de leeftijd van zeven dient te gaan bidden, en als het tien is en het gebed niet verricht? Slaat het dan...

Hulpverleners snappen ons niet – Taboe

Als mens zijnde hebben we sterke en minder sterke kanten. We ervaren voorspoed en tegenspoed. In sommige gevallen is die tegenspoed zo groot dat we het niet alleen aan kunnen. We zoeken steun in ons...